Declaració d'emergència climàtica

El Consell de Districte va aprovar la mesura de Govern 'Declaració d'emergència climàtica al districte de Gràcia'.

12/03/2020 10:39 h

Districte de Gràcia

En l’actual context d’emergència climàtica, Barcelona ha de donar una resposta contundent. La fita és reduir al 2030 un 50% les emissions de gasos amb efecte hivernacle respecte al 1992. Per aquest motiu, el districte ha preparat la Mesura de Govern ‘Declaració d’emergència climàtica al districte de Gràcia’.

La ciutat s’ha plantejat 7 grans canvis de model: canvi en el model urbà, de mobilitat i infraestructures, de model d’energia, de consum i de residus, d’alimentació i de model cultural i educatiu. En aquest sentit, la declaració de Gràcia inclou diferents actuacions clau, que aposten per l’educació ambiental i per impulsar el canvi d’hàbits , entre les quals destaquen la implantació d’una Superilla al Camp d’en Grassot, aplicar el programa Protegim les Escoles, incrementar el verd públic, crear cobertes i façanes verdes en edificis municipals, millorar l’accessibilitat de les voreres i la mobilitat vertical (escales mecàniques de la Baixada de la Glòria), augmentar el nombre de carrers de Zona 30, consolidar la infraestructura ciclista i millorar la mobilitat, millorar la freqüència dels busos a Gràcia, aplicar el Pla de Motos, consolidar festes sostenibles, ampliar la xarxa Escoles +Sostenibles a Gràcia, activar equipaments referents com l’Aula Ambiental Bosc Turull, fer del parc de la Creueta del Coll un espai de jocs d’aigua públic, etc.

La declaració és fruit d’un procés de corresponsabilitat i reflexió conjunta realitzat per la Taula d’Emergència Climàtica, constituïda al juliol de 2019 com a grup de treball del Consell de Sostenibilitat. El procés ha comptat amb diferents sessions de treball i de debat presencials i a través de la plataforma Decidim.

A Gràcia, el districte ha buscat totes les transformacions possibles en el territori, i s’ha fet una sessió participativa sobre l’emergència climàtica per incloure accions proposades pel veïnat per al Pla d’Actuació del Districte i per als pressupostos participatius.