Declaració global per garantir els drets digitals en l’ús de les tecnologies

La Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals ha presentat una declaració comuna sobre la garantia dels drets digitals en l’ús de les tecnologies per fer front a la crisi provocada per la covid-19. Aquesta coalició, creada per Barcelona, Nova York i Amsterdam, i amb més de cinquanta ciutats globals membres, defensa en aquest document l’ús de la tecnologia i de les aplicacions mòbils com a eines complementàries a les mesures de control epidemiològic i a les noves directrius de comportament social establertes per les autoritats sanitàries.

14/05/2020 19:28 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el transcurs de la pandèmia s’han posat en marxa aplicacions destinades a ajudar els serveis epidemiològics i sanitaris a combatre l’epidèmia. S’han desenvolupat:

  • Aplicacions que ofereixen a la ciutadania informació sobre el virus, pautes socials, d’higiene personal i d’autodiagnosi.
  • Aplicacions per traçar i registrar els contactes que una persona té al llarg del dia per facilitar la identificació de les fonts de contagi i contenir la propagació del virus.

Per aquest motiu, s‘ha redactat una llista de deu principis compartits que l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat amb aportacions i reflexions dels consistoris d’Amsterdam, Bordeus, Chicago, Hèlsinki, Milà, Nova York, Portland, Porto, San Antonio i Toronto i que s’haurien de seguir en l’aplicació de les tecnologies digitals que tinguin per objectiu fer front a la crisi de la covid-19:

1. Principi de nexe i proporcionalitat: ni les tecnologies ni les dades recopilades es poden utilitzar amb altres finalitats.

2. Principi d’impermanència: l’ús d’aquestes tecnologies i dades ha de ser limitat en el temps.

3. Principi de consentiment i confiança: l’ús de les aplicacions ha de ser estrictament voluntari i ha de respectar les notificacions i el consentiment.

4. Principi de privacitat: s’ha de respectar la privacitat dels usuaris i els seus contactes.

5. Principi de control: els ciutadans han de ser considerats els propietaris principals de les dades que generen.

6. Principi d’obertura i transparència: les aplicacions s’han de desenvolupar en format de codi obert que es pugui verificar i auditar.

7. Principi de resposta: les aplicacions han de funcionar com a eines addicionals i complementàries a les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

8. Principi de participació: s’han de tenir en compte les necessitats de tota la societat i es requereix retroalimentació entre els responsables polítics i la ciutadania. S’han de tenir en consideració els drets humans a l’hora de seleccionar els proveïdors i en el procés de desenvolupament tècnic.

9. Principi d’innovació social: l’èxit en l’ús d’aquestes aplicacions en la vida quotidiana requereix un enfocament més centrat en la innovació social que en la tecnològica.

10. Principi d’equitat i inclusió: l’objectiu principal ha de ser donar suport i servir a les comunitats, garantint la igualtat d’accessibilitat i el mateix tracte entre els col·lectius.

Etiquetes associades a la notícia