Diagnosi, noves tendències i necessitats formatives al sector comerç i restauració de la ciutat de Barcelona

03/06/2021 17:47 h

Ajuntament de Barcelona

Es va presentar l’estudi “Diagnosi, Noves Tendències i necessitats formatives al Sector Comerç i Restauració de la ciutat de Barcelona”. L’estudi ha estat realitzat per l’Observatori de la FP, i ha tingut en compte l’afectació de la crisi de la Covid-19, la forta digitalització del sector, i factors econòmics i de ciutat.

L’estudi fa referència, entre molts altres temes, a la digitalització dels comerços de la ciutat, entre aquests, els mercats de Barcelona. Alguns dels aspectes generals són els següents:

L’enquesta Òmnibus de l’Ajuntament de Barcelona de 2018 mostra que un 64’9% de la població de la ciutat ja ha comprat alguna vegada per internet, indicador que s’ha duplicat en una dècada i que augmenta fins al 89% al cas de la ciutadania entre 25 i 34 anys (Ajuntament de Barcelona, 2019). Amb l’impacte de les mesures contra la COVID-19 el comerç electrònic va experimentar un impuls enorme.

Les vendes per internet van registrar així una pujada acumulada al mes de març de 2020 del 48’1%, el que implica triplicar la velocitat de creixement respecte al període anterior a la crisi de la COVID-19 (La Vanguardia, 2020). Segons una enquesta als comerços de Barcelona, un 48’8% facilita la venda en línia i també ha augmentat la difusió a través de xarxes socials com Facebook i Instagram. Així, el comerç electrònic experimenta un creixement constant a aquesta ciutat, mentre que la seva integració amb el comerç tradicional és un dels reptes clau que caldrà afrontar a curt termini (Ajuntament de Barcelona, 2019).

Barcelona, la ciutat del món amb més mercats, n’és un referent. Entre els mercats d’aquesta ciutat, un 54% ofereixen servei a domicili i un 5% compra online.