Més finançament europeu per a habitatge social a Barcelona

El Banc del Consell d’Europa (CEB) ha aprovat finançar amb 59 milions d’euros la construcció de 2.322 habitatges destinats a lloguer social a la ciutat. Aquesta operació cobreix un 23% del cost dels projectes de 26 promocions de pisos que preveu el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, destinades a cobrir les necessitats d’habitatge de persones amb ingressos baixos o de més de 65 anys.

29/09/2017 16:26 h

Ajuntament de Barcelona

El cost de les 26 promocions d’habitatge social és de prop de 262 milions d’euros. La contribució del CEB complementa el préstec de 125 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions (BEI), que es va signar el mes de juliol, i la resta serà inversió municipal. El pla inicial era impulsar 23 promocions d’habitatge (2.198 pisos), però el projecte s’ha ampliat amb la incorporació de tres promocions més al barri del Bon Pastor. Les promocions s’ubiquen als districtes de l’Eixample, Sant Andreu, Sarrià – Sant Gervasi, Sant Martí, Nou Barris i Gràcia.

La participació econòmica del CEB i el BEI és una forma de finançament de banca pública que no s’ha aconseguit obtenir en l’àmbit estatal i català. Per construir habitatge per llogar a preus assequibles cal que el finançament de les inversions públiques sigui a llarg termini i a preus mitjans i baixos, una fórmula que no ofereix l’Institut Català de Finances ni l’Institut Oficial de Crèdit estatal. Per això, l’estratègia municipal ha estat la de recórrer a institucions europees com el CEB i el BEI.

L’actuació, a més, s’emmarca en una nova política municipal d’afavorir una economia més plural i d’incorporar nous tipus d’entitats financeres com cooperatives, entitats de banca ètica o institucions multilaterals de crèdit. La construcció de les 26 promocions és part del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, que té com a objectiu garantir-ne la funció social i la construcció d’un servei públic d’habitatge.

 

 

Més informació