Estalvi a l'Ajuntament: torna la marató energètica a les dependències municipals

L’Ajuntament de Barcelona participa per segon any consecutiu a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la necessitat de reduir els consums energètics. La Marató d’Estalvi Energètic és una campanya de conscienciació, mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a un projecte per a la defensa del dret a l’energia.

31/01/2019 13:22 h

Ecologia Urbana

L’1 de febrer comença la Marató d’Estalvi Energètic. Aquest any hi participen un total de 62 edificis municipals de diferents tipologies: administratius, esportius, culturals i escoles, ubicats en tots els districtes de la ciutat.

L’objectiu de la Marató d’Estalvi Energètic és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l’energia (per a la il·luminació, climatització i equips informàtics) i  l’aigua que es consumeix. Parant atenció a com s’usa l’energia, amb poques accions quotidianes, es pot reduir molt el consum. Per exemple, utilitzant només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujant les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor, o programant un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en el temps.

Les accions d’estalvi energètic als equipaments de l’Ajuntament de Barcelona volen ser un exemple de bona pràctica de manera que la ciutadania, així com els propis treballadors municipals puguin fer el mateix en el seu habitatge. L’aigua i l’energia són recursos finits i per tant, reduint-ne el seu consum es contribueix a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

L’any passat, malgrat ser un dels febrers més freds dels últims 30 anys, es va aconseguir estalviar un 5,8% del consum d’electricitat, un 15,6% d’aigua i un 18,9% de gas.

L’estalvi energètic que s’aconsegueixi, un cop traspassat a diners, es destinarà al projecte E3, una iniciativa educativa de lluita contra la pobresa energètica.

Com funciona la Marató d’Estalvi Energètic?

Durant tot el mes de febrer, 62 edificis i equipaments municipals dels deu districtes de Barcelona participaran a la Marató, quinze més que l’any passat, amb més participació d’escoles i equipaments esportius. La proposta és reduir en aquests edificis municipals com a mínim un 10% els consums d’aigua, electricitat i gas.

El mes de febrer és, estadísticament, el mes amb un consum energètic més elevat donat que sol ser un dels mesos més freds de l’any i hi ha una important càrrega energètica a causa del consum de calefacció. Plantejar que aquest mes s’intenti aconseguir el mínim consum d’energia significa més esforç i per tant, suposa un repte més gran i alhora requereix més conscienciació i participació.

Per fer una valoració dels estalvis energètics assolits, setmanalment es realitzarà un control dels consums energètics de cadascun dels equipaments i al final de la Marató, per cada equipament es farà una comparativa amb la mitjana dels consums del mes de febrer dels darrers tres anys.

La Marató és un projecte que es treballa també en el marc del Programa Ajuntament + Sostenible, que té la finalitat d’estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i persegueix reduir l’impacte ambiental negatiu de l’activitat municipal, fomentar l’equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb el propi exemple. El Programa A+S s’emmarca en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, un projecte compartit i  un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que volen contribuir a la millora de la sostenibilitat. Més informació a: www.barcelona.cat/ajsostenible