L’Escola Mallorca es convertirà en institut escola gràcies a la cessió d’un edifici municipal

L’edifici municipal situat al carrer de Londres, 56-58, entre Comte d’Urgell i Villarroel, se cedeix al Consorci d’Educació de Barcelona per permetre l’ampliació de l’Escola Mallorca, que actualment imparteix educació infantil i primària. Cada institució del Consorci (Ajuntament i Generalitat) assumirà la meitat de la inversió necessària per adequar-lo als usos educatius.

15/11/2021 15:27 h

Pau Cortés Miralles

L’edifici, en desús des que es va construir ara fa quinze anys, té uns 3.170 metres quadrats, i gairebé duplicarà la superfície que ara ocupa l’escola. Això farà possible el creixement cap a l’institut escola de dues línies, i contribuirà a incrementar l’oferta de places d’escola de primària i institut de secundària públics al districte de l’Eixample, on la demanda d’escola pública és creixent pel gran dèficit de places per cobrir-la.

Paral·lelament hi ha hagut una primera reunió informativa amb el centre i l’AFA per treballar el projecte executiu, en el qual ja treballa el Consorci d’Educació de Barcelona amb la intenció de licitar les obres durant el 2022.

El projecte preveu l’ampliació del menjador i del pati, als quals s’afegiran nous espais exteriors situats en diverses plantes i en la coberta del nou edifici, i la protecció respecte a les condicions ambientals del carrer de Londres.

Amb la cessió de l’edifici per a usos educatius es posa fi a un llarg procés. Inicialment estava previst fer-hi un bloc d’habitatge dotacional destinat al jovent, però un grup de veïns i veïnes en reclamaven l’enderroc per crear-hi una zona verda i equipaments. El Tribunal Suprem va sentenciar que no s’enderroqués l’edifici i que es destinés a equipament.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades