La zona de baixes emissions supera el primer tràmit

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat inicialment l’ordenança que regularà les restriccions de trànsit als vehicles més contaminants a partir de l’1 de gener de 2020.

09/10/2019 17:52 h

Ajuntament de Barcelona

La nova norma recull quins vehicles tenen prohibida la circulació per la zona de baixes emissions (ZBE), les exempcions i les moratòries temporals i les sancions als conductors que incompleixin la normativa. A partir d’ara l’ordenança se sotmetrà a exposició pública i s’hi podran presentar al·legacions. El text definitiu es votarà al Plenari municipal del mes de desembre, i la zona de baixes emissions permanent entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.

Què és la ZBE i per què s’aplica?

La zona de baixes emissions és una àrea de 95 quilòmetres quadrats que comprèn Barcelona i els municipis circumdants. Les restriccions de trànsit s’aplicaran els dies feiners, entre les 7.00 i les 20.00 hores. Les vies ràpides, com les rondes o la C-31, en queden excloses.

Els vehicles que no podran circular-hi són els que no tenen el distintiu ambiental de la DGT i que, per tant, tenen un potencial contaminant excessiu. De fet, un turisme de gasolina de més de 20 anys emet 58 vegades més diòxid de nitrogen (NO2) que un de nou, i retirar de la circulació un vehicle dièsel de més de 20 anys equival a retirar 35 vehicles moderns equivalents.

Es preveu que la posada en marxa de manera permanent de la zona de baixes emissions evitarà la circulació de 50.000 vehicles sense etiqueta al dia. Les emissions de NO2, un contaminant que prové essencialment del trànsit rodat, es reduiran en un 15%. S’estima que d’aquí a 4 anys la mesura haurà afectat 125.000 vehicles.

Podeu comprovar el distintiu ambiental del vostre vehicle en aquest cercador.

Permisos, moratòries i sancions

L’ordenança preveu diverses exempcions. Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de serveis essencials (mèdic i funerari) i els vehicles d’emergències, com la policia, els bombers o les ambulàncies, podran circular lliurement per la zona de baixes emissions. A més, els vehicles professionals i de mercaderies gaudiran d’un any de moratòria per adaptar-se a la nova normativa.

D’altra banda, els vehicles que no disposin del distintiu ambiental de la DGT podran tramitar una autorització diària per circular per la zona de baixes emissions, amb un màxim de deu dies l’any. Caldrà que prèviament estiguin donats d’alta al Registre metropolità de vehicles de l’AMB.

Les sancions previstes per als vehicles que no compleixin l’ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Les multes oscil·len entre 200 i 1.800 euros, segons el tipus de vehicle i la infracció. En cas de reincidència, s’aplicarà un recàrrec d’un 30%.

Etiquetes associades a la notícia