Reforç de la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire a la ciutat

Nova estació de control de la qualitat de l’aire a l’avinguda Meridiana, de moment, en fase de proves. La instal·lació s’afegeix a les onze estacions que ja es troben repartides en diferents punts de la ciutat per avaluar de manera representativa la qualitat de l’aire de Barcelona.

25/06/2020 16:08 h

Ajuntament de Barcelona

La nova estació funcionarà durant els pròxims mesos en fase de proves per ajustar tots els paràmetres necessaris i poder-se incorporar amb garanties a la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire.

La instal·lació s’afegeix a les onze estacions que ja hi ha a la ciutat de Barcelona i que tenen com a objectiu cobrir el màxim nombre de subàrees per poder avaluar de forma representativa la qualitat de l’aire de la ciutat.

En aquest sentit, l’objectiu de la nova estació és ampliar la representativitat de les mesures de contaminació que es prenen en diferents vies de trànsit, cadascuna amb una casuística diferent, com la de la trama urbana del centre de la ciutat, que es mesura a les estacions de l’Eixample i de Gràcia.

De les onze estacions que hi ha actualment, i que formen la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire de Barcelona, adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, dues són estacions automàtiques de trànsit, cinc són estacions automàtiques de fons urbà, una és una estació manual de trànsit i tres són estacions manuals de fons urbà.

Per a un aire més net

Cal tenir en compte que els valors de contaminació de l’aire que recullen aquestes estacions no només determinen la contaminació de la zona on s’ubiquen físicament, sinó que funcionen com una mostra representativa de diferents àrees amb unes condicions d’emissió i dispersió de contaminants determinades que es troben en diferents punts de la ciutat.

Segons el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, “els sistemes de mesura precisos per conèixer la contaminació a la ciutat són fonamentals per combatre-la. Conèixer l’abast del problema, a cada carrer, forma part del nostre compromís per aconseguir un aire més net a la ciutat. Aquest sistema complex de detecció també ens ajudarà a valorar l’impacte de la zona de baixes emissions i a conèixer l’abast de la contaminació provocada pel trànsit de vehicles en cada trama urbana.”

Pel que fa a la nova estació de la Meridiana, Badia ha afegit: “Aquest nou punt de mesura en una de les vies més transitades de la ciutat ens donarà molta informació rellevant per avaluar la contaminació a les vies de trànsit intens, que també ens donen les estacions de l’Eixample i Gràcia.”

Altres reforços de la xarxa

A més, la xarxa de vigilància es complementa amb una unitat mòbil equipada amb analitzadors automàtics, captadors manuals i una estació meteorològica. La funció de les unitats mòbils és participar en estudis concrets d’avaluació de la qualitat de l’aire, per exemple, l’avaluació abans i després de la implementació de superilles, eixos verds o pacificacions d’algunes zones.

Els valors que es recullen a les estacions es traslladen al mapa territorialitzat d’alta resolució dels nivells de contaminació a Barcelona. S’hi mostren els nivells dels contaminants principals que afecten la qualitat de l’aire de la ciutat, el NO2 i les PM10. Aquesta eina permet visualitzar els nivells anuals d’immissió per a cada tram de carrer, és a dir, els valors de contaminació que poden afectar la ciutadania.

Per poder avançar en la millora de la mesura de la contaminació a la ciutat, també es preveu reforçar en els propers anys la xarxa actual amb campanyes de mesura amb difusors passius de NO2. Aquestes campanyes es definiran cada any en diferents punts i consistiran a desplegar aquests difusors en zones concretes i determinades amb criteris de representativitat.

Totes aquestes dades permetran tenir una representativitat de la contaminació atmosfèrica de la ciutat molt més robusta i acurada per trams de carrers concrets de la ciutat.