Activat l’episodi de contaminació per PM10

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dilluns, 1 de juliol, l’episodi de contaminació per alts nivells de PM10 a l’àrea de Barcelona. A més, des de divendres està activat en fase de preavís el protocol de contaminació per NO2. Davant d’aquesta situació, es recomana utilitzar el transport públic, i l’Ajuntament de Barcelona ha activat una sèrie de mesures per pal·liar la contaminació.

01/07/2019 11:52 h

Ajuntament de Barcelona

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) ha registrat a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassa el llindar d’alerta.

Dispositiu municipal activat

Atesa aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dilluns, 1 de juliol, una sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió mentre duri l’episodi. Són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Preavís de contaminació per NO2

Divendres, 28 de juny, també es va activar, atesa l’alta concentració de gasos de diòxid de nitrogen, l’avís preventiu per aquest tipus de contaminació. El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas irritant que té una olor picant i acre i és de color marró vermellós. Procedeix de la combustió (calefaccions, vehicles i vaixells). Es calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit.

Recomanacions per a la ciutadania durant l’episodi

El consistori aconsella a la ciutadania que es mogui a peu o en bicicleta pels carrers amb menys trànsit, que utilitzi el transport públic i eviti desplaçar-se en vehicle privat. Si no té cap alternativa, se li recomana que utilitzi un cotxe compartit.

D’altra banda, es recomana regular la climatització de les llars. Si es fa servir aire condicionat, es recomana apujar la temperatura del termòstat. I s’aconsella als ciutadans especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió?

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i els enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Etiquetes associades a la notícia