L’aparcament regulat s’amplia a sis districtes

Amb l’objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible, reduir la contaminació i millorar l’ordenació de l’espai públic, l’àrea d’aparcament regulat s’ampliarà durant els propers mesos en 9.558 places noves d’estacionament de cotxes.

13/06/2020 11:28 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta ampliació es farà en sis districtes (les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) prioritzant els barris on la regulació beneficia més els residents i respon a la demanda d’alguns barris de prioritzar l’aparcament per als residents de les zones més deficitàries, i destinarà als veïns places d’aparcament gratuïtes que fins ara les utilitzaven conductors forans, un fet que provoca un augment de la densitat del trànsit a la zona i més pol·lució.

Aquesta mesura també té com a objectius alliberar l’espai públic, fomentar l’ús d’aparcaments subterranis i complir el compromís establert amb la Unió Europea per reduir els índex de contaminació a la ciutat.

L’AREA és una de les eines de gestió més importants de la mobilitat sostenible a la ciutat, i té com a objectiu regular la demanda d’aparcament al carrer optimitzant l’espai disponible, reduir els desplaçaments en vehicle privat i afavorir els mitjans de transport més sostenibles i menys contaminants. L’àrea Blava, ubicada als voltants de les zones de servei amb sector terciari, zones comercials, hospitals, escoles i similars, permet facilitar l’estacionament dels vehicles al més a prop possible del destí de les seves gestions i afavorir així la rotació d’aquestes places. Amb l’àrea Verda, en canvi, es pot donar prioritat als residents de la zona davant dels no residents a l’hora d’estacionar.

Paral·lelament a aquesta ampliació també se senyalitzaran 3.186 noves places d’estacionament per a motos.