Més joc infantil per a una ciutat amb més vida

Els pròxims dos anys es crearan a la ciutat 30 àrees infantils i espais lúdics, amb criteris innovadors per un lleure infantil més creatiu, divers, inclusiu, accessible i en contacte amb la natura, que afavoreixi l'estimulació i l'aprenentatge de tots els infants.

22/02/2018 14:19 h

Ajuntament de Barcelona

A Barcelona hi ha 865 àrees de joc infantil ubicades estratègicament perquè estiguin a prop de les zones residencials i les escoles. El 99% dels nens i les nenes tenen una d’aquestes àrees a deu minuts de casa seva, i el 75% dels centres escolars en tenen una a cinc minuts.

Durant els pròxims dos anys hi ha previstes actuacions en tots els districtes. Es renovaran 39 d’aquestes àrees de jocs i se’n crearan 10 de noves, a més de 20 espais lúdics amb nous criteris per potenciar l’aprenentatge i la socialització dels nens i les nenes i avançar cap a un espai públic més saludable i social. Dels set nous criteris que s’han introduït, destaquem els de l’accessibilitat i la inclusió per a totes les edats, gènere, capacitats o cultures.

Una ciutat més accessible, amb jocs per a tothom

La mesura de govern, que s’ha treballat amb entitats vinculades al joc infantil i als barris, concreta les accions per als pròxims dos anys. A més, preveu també el Pla d’impuls del joc 2020-2030 amb els nous criteris i reconeix la importància d’una ciutat amb més espai per al joc a fi d’aconseguir una Barcelona més inclusiva, verda, saludable i social. 

Pel que fa a la renovació de les àrees de jocs existents, en tot el mandat s’haurà actuat sobre un total de 150. Ja se n’ha renovat 111, i n’hi ha 39 més que es renovaran aquest any.

Pel que fa a les 39 àrees que es renovaran enguany, durant el 2017 es van desenvolupar els projectes amb una nova visió, enfocada a l’accessibilitat i la inclusió, seguint el següents criteris:

  • Incorporar jocs inclusius per infants amb discapacitat.
  • Mantenir sempre que sigui possible elements naturals com la sorra, combinats amb paviment de sauló per poder crear algun espai dins de l’àrea accessible per infants amb dificultats de mobilitat o els seus acompanyants.
  • Prioritzar les estructures de fusta, incorporar estructures que fomentin el joc compartit (per 2 infants o mes), buscar varietat en els elements de joc (escalar, lliscar, gronxar-se) mantenir una estètica el màxim de versàtil possible dels elements

Així, de les 39 àrees que es renovaran amb els nous criteris, 27 d’elles contenen elements d’inclusió universal i en 5 d’aquestes, tots els elements que les integren compleixen aquest criteri.

Els nens i les nenes parlen

Un debat obert amb infants i adolescents i altres iniciatives han conclòs que la meitat dels infants no estan satisfets amb els espais de joc, que calen àrees infantils més verdes, diverses, inclusives i accessibles, i que la ciutadania no dona la importància social al joc infantil que caldria. A més, els infants han demanat enguany en el Pregó dels Infants més espais per jugar.