Obert el nou parc dels jardins de les Tres Xemeneies

La remodelació dels jardins de les Tres Xemeneies inclou una pista de bàsquet, elements de cal·listènia, la reubicació de les taules de ping-pong i la renovació del mobiliari urbà. L’actuació provisional pretén dinamitzar l’espai en espera de la transformació definitiva de tot l’àmbit.

30/05/2024 16:51 h

Ajuntament de Barcelona

La renovació de 10.290 metres quadrats de la plaça parteix d’un procés participatiu amb el veïnat en què es va detectar la necessitat d’eliminar barreres arquitectòniques que generaven zones ocultes, i en què es demanava respectar la identitat i els valors històrics de l’àmbit.

Amb aquest objectiu s’ha executat l’actuació provisional fins que la transformació definitiva, que ja té un planejament urbanístic aprovat, permeti revitalitzar l’espai i dotar-lo de nous usos i equipaments ciutadans.

El projecte forma part del Pla de barris del Poble-sec.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia