Primer pas per regular els serveis de bicicletes i motos compartides

La proposta de regulació del servei de bicicletes i motos compartides inclou l’atorgament de llicències amb un cost anual de 71,51 euros per vehicle. L’objectiu és limitar el nombre de vehicles, controlar l’ocupació dels aparcaments i minimitzar l’impacte que genera la seva presència.

14/11/2018 18:18 h

Ajuntament de Barcelona

El plantejament, que s’ha treballat amb entitats i empreses del sector, es basa a crear una nova taxa per l’ocupació del domini públic —inclosa en les ordenances fiscals— que les empreses de vehicles compartits hauran de pagar per obtenir les llicències.

Els permisos, amb un cost anual de 71,51 euros per bicicleta o moto, tindran una durada de tres anys prorrogables un any més, seran intransferibles i podran revisar-se segons l’evolució del sector.

Requisits per obtenir les llicències

  • Que un cop obtinguin les llicències, aquests vehicles s’han d’utilitzar.
  • Complir els criteris de sostenibilitat municipals: bicicletes mecàniques i elèctriques, i motos elèctriques.
  • Complir els criteris de seguretat municipals: s’hauran d’adherir al manual de bones pràctiques.
  • Tots els vehicles hauran d’incorporar sistemes de geolocalització.
  • Els vehicles avariats s’hauran de retirar en menys de 24 hores.
  • Accés municipal a les dades d’ús del sistema en temps real.
  • Totes les bicicletes hauran de disposar de sistema d’ancoratge i estacionar-se als espais que tenen habilitats a la via pública.
  • Totes les motos s’hauran d’estacionar d’acord amb la normativa municipal de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

Places d’aparcament reservades a particulars

Per fer compatible la mobilitat compartida i privada en bicicleta, els estacionaments ubicats a les zones amb més pressió de la ciutat tindran places reservades per a l’ús de particulars, senyalitzades amb color lila.

La proposta, que s’acabarà de consensuar amb els grups municipals i les empreses del sector, queda pendent de l’aprovació al Plenari municipal.

Panorama actual

Actualment operen a la ciutat un total de sis empreses de bikesharing i motosharing, amb 1.500 bicicletes i 2.325 motos en circulació. La nova regulació permetria un creixement del 70% i el 47% respectivament.

La proliferació d’empreses de mobilitat compartida ajuda a combatre la contaminació, fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic, i l’impuls del vehicle elèctric. El nou marc regulador servirà per minimitzar-ne els efectes negatius: l’ocupació de l’espai públic i la seguretat viària.

Etiquetes associades a la notícia