A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

El 91% de la xarxa ferroviària de la ciutat és accessible

El primer diagnòstic d’accessibilitat sobre les estacions i parades del transport públic a la ciutat conclou que el 91% de la xarxa ferroviària està adaptat per a persones amb mobilitat, visió o escolta reduïda, i planteja una sèrie de mesures encaminades a assolir l’accessibilitat universal d'aquí a l’any 2026.

12/07/2018 18:16 h

Ajuntament de Barcelona

La radiografia de l’accessibilitat a la xarxa de transport públic de Barcelona aplega els resultats de l’anàlisi de parades de metro, autobús i Tram (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Renfe. L’estudi, que s’emmarca dins el Pla d’accessibilitat universal de Barcelona 2018-2026, ha estat possible gràcies a la coordinació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Pel que fa als diferents mitjans de transport públic, el cent per cent dels autobusos de Barcelona disposen de sistemes d’accessibilitat. Respecte a la xarxa ferroviària, el 91% té integrats itineraris accessibles, que inclouen el pas per l’accés, el vestíbul i l’andana. En concret:

  • El 91% en estacions de metro
  • El 92% en el Tram
  • El 95% en estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  • El 89% en Renfe

Per un metro adaptat al cent per cent

L’avaluació de l’accessibilitat a la xarxa de metro de Barcelona s’ha realitzat a 154 parades de totes les estacions de les línies següents, incloent-hi les que es troben fora del terme municipal: L1, L2, L3, L4, L5, L9, L10 i L11.

D’una banda, l’estudi recull que el 96% de les estacions disposa de torns accessibles i a totes hi ha màquines expenedores amb indicador acústic. D’altra banda, nou de cada deu estacions adaptades estan correctament senyalitzades per poder seguir els itineraris accessibles.

Tot i el bon nivell d’accessibilitat, la diagnosi recull una sèrie de recomanacions per arribar a l’adaptació universal, d’entre les quals destaquen completar la senyalització que indica els itineraris accessibles, instal·lar un sistema informatiu sobre l’estat del funcionament dels ascensors, instal·lar paviment amb textura i contrast de color al límit de l’andana i reduir al mínim els espais que dificulten el pas als vagons.

Millorar la senyalització i el mobiliari als FGC

Fins a vint estacions barcelonines de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han format part de l’estudi, pertanyents a les línies L6, L7, L8, L12, S2 i S6, el 95% de les quals estan adaptades. Totes disposen de torns accessibles, i en disset de les vint estacions hi ha bancs, tot i que no tenen reposabraços.

Entre les recomanacions destaquen completar la senyalització que indica els itineraris adaptats, avaluar millores als ascensors, revisar els bancs de les estacions i instal·lar-hi paviment amb textura i contrast de color al límit de l’andana per millorar la seguretat.

Més accessibilitat a Renfe

Tot i que el cent per cent de les estacions de Renfe tenen ascensors, només el 89% compleixen totes les necessitats d’accessibilitat com, per exemple, encaminaments cap als ascensors per a les persones amb discapacitat visual o dispositius acústics a les màquines expenedores per a persones amb dificultats auditives.

L’avaluació s’ha fet amb l’anàlisi de nou de les deu estacions que hi ha a dins de la ciutat.

Parades de tramvia amb informació audiovisual

L’anàlisi de 26 estacions del Trambaix i el Trambesòs ha determinat que el 92% tenen itineraris accessibles i el cent per cent disposen d’un paviment adaptat per a vehicles de mobilitat reduïda.

La millora de l’accessibilitat exigeix instal·lar pantalles a les parades amb informació visual i acústica, ara mateix cap en té, i que totes les andanes amb rampa tinguin una pendent inferior al 6% per facilitar l’entrada als combois de les persones amb mobilitat reduïda. Ara mateix superen aquest límit onze parades, una quarta part.

L’urbanisme, repte de l’accessibilitat al bus

Tota la flota d’autobusos de la ciutat disposa de rampes d’accés i el 81% de les parades té pantalles d’informació visual i acústica.

L’estudi realitzat en 2.451 parades d’autobús ha detectat que a la meitat hi ha elements de mobiliari urbà, com per exemple papereres o semàfors, i també escocells, que entorpeixen l’accés a alguna de les portes del vehicle o el desplegament de les rampes.

Per garantir l’accessibilitat, l’estudi demana respectar l’espai d’1,80 metres d’amplada de vorera com a espai de pas accessible necessari a les parades amb marquesina, reubicar els elements de mobiliari urbà que dificulten l’accés als busos i ampliar-ne les pantalles audiovisuals d’informació.

Etiquetes associades a la notícia