El barri de residència, l’ocupació i el nivell educatiu, els reptes de l’escletxa digital

18/02/2016 14:56 h

Marta Montal

La iniciativa Mobile World Capital Barcelona ha elaborat, per encàrrec de l’Ajuntament, un informe sobre l’escletxa digital a la ciutat. L’objectiu és identificar els col·lectius menys digitalitzats per poder elaborar i ampliar polítiques d’inclusió que els afavoreixin.

Cal democratitzar la tecnologia. És una eina de cohesió, de capacitació professional i de relació entre les persones”, ha explicat el tinent d’alcaldia Gerardo Pisarello. L’objectiu principal d’aquest informe és reduir l’escletxa digital i millorar l’accés i els usos de la xarxa perquè tothom se’n pugui beneficiar. “Cal educar i acompanyar, sobretot la gent gran, així com adaptar els plans de treball als barris”, ha afegit Pisarello.

L’informe posa de manifest que els ciutadans de Barcelona estan altament connectats. Un 90% dels barcelonins han navegat per la xarxa en els darrers 3 mesos, i més del 85% s’hi connecta diàriament. El 84% de la població disposa d’internet al seu domicili, i un 76% hi accedeix des del mòbil. Aquestes xifres situen la connectivitat, la freqüència i l’ús d’internet per damunt de la mitjana europea.

Els factors de l’escletxa digital

El nivell d’estudis, l’edat, l’ocupació i el nivell de renda del barri de residència són les variables que determinen l’escletxa digital. El nivell de renda del barri és una variable clau i s’agreuja quan es combina amb altres factors. L’accés a internet des de casa varia fins a 34 punts segons la renda de la zona de residència. A les Corts el 96% de les llars tenen connexió a internet; a Torre Baró, un 62%. En el cas de la connexió a través del mòbil, la diferència encara és més gran, de gairebé 40 punts. A la Dreta de l’Eixample s’hi connecten el 94% dels veïns, i a Torre Baró, el 55%.

Pel que fa a l’ocupació, els estudiants i els ocupats són els perfils més connectats, mentre que entre els jubilats i les persones que es dediquen a la llar l’ús és més baix. Pel que fa al nivell educatiu, nou de cada deu persones amb nivell alt o mitjà accedeix diàriament a la xarxa; en canvi, entre els ciutadans amb un nivell educatiu baix només s’hi connecten sis de cada deu.

Quant a l’edat, fins als 64 anys set de cada deu barcelonins disposen de mòbil amb connexió. En canvi, entre els 65 i els 74 anys només la meitat disposa de telèfon intel·ligent. L’informe també explica que el gènere i la nacionalitat no determinen l’accés o l’ús d’internet.

Les dades i la metodologia de l’informe s’han posat a l’abast de tothom amb la finalitat que altres ciutats també puguin avaluar i millorar l’accés i els usos a internet. Podeu consultar l’informe en aquest enllaç.