El Consell Municipal de Benestar Social elabora un document sobre les polítiques socials municipals davant l’impacte de la COVID-19

En el darrer plenari del Consell Municipal de Benestar Social, celebrat virtualment el 30 de juny, s'ha aprovat el document d’aportacions del CMBS a les polítiques socials municipals davant l’impacte de la COVID-19.

10/07/2020 11:44 h

barcelona.cat

El Consell Municipal de Benestar Social no pot restar impassible davant l’impacte de la COVID-19 a Barcelona. La pandèmia ha posat de manifest problemes preexistents, ha fet emergir clarament les desigualtats, la violència i l’exclusió estructural que pateixen moltes persones i famílies, i ha creat noves dificultats que es preveuen encara més greus en la crisi socio-econòmica que s’albira.

Aquest informe recull les consideracions i propostes del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), fruit del treball de reflexió i debat d’aquest consell, en especial, dels diferents grups de treball que  durant aquests darrers mesos han  estat realitzant (virtualment) l’anàlisi de l’impacte de la Covid-19 constatant els canvis que s’han produït, i en conseqüència, quines modificacions s’haurien de realitzar en les polítiques socials municipals davant un esperable rebrot i la postcrisi socio-econòmica. 

El present informe aborda i fa propostes a les polítiques socials municipals en clau d’Acció Comunitària, Drogodependències, Envelliment, Famílies, Igualtat d’Oportunitats en la Infància, Salut i Sensellarisme, àmbits dels grups de treball estables del Consell. S’inclou també una la col·laboració de l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMPD).

El Consell Municipal de Benestar Social ha participat en la Taula Sectorial de Drets Socials del Pacte de Ciutat i hi ha presentat aportacions a partir dels treballs i debats del procés de redacció d’aquest document.

Al llarg dels seus 32 anys d’història, el CMBS s’ha consolidat com a òrgan de participació de la societat civil (entitats socials, organitzacions cíviques i ciutadanes, i persones expertes) en l’àmbit dels drets socials contribuint al debat i la construcció del benestar social de la ciutat.

En els següents enllaços podeu consultar la versió de Síntesi i la versió Complerta del document

Etiquetes associades a la notícia