El cooperativisme santsenc, més viu que mai

19/10/2015 15:00 h

Regina Navarro

El barri té una cinquantena d’empreses cooperatives, en les quals l’excedent es reparteix entre els socis i les decisions es prenen en assemblea. 

Vídeo ‘Cooperatives a Sants’

Les cooperatives són empreses, amb ànim de lucre o sense, que estan gestionades de manera democràtica pels seus socis, els quals com a treballadors han de participar activament en les decisions comunes del projecte empresarial. Aquest model d’organització empresarial és l’antítesi del sistema habitual capitalista, en què predomina la figura d’un soci capitalista i l’estructura piramidal.

A Barcelona cada cop són més els emprenedors que opten per aquest model empresarial per tirar endavant el seu projecte professional, per convicció política o per intentar trobar un model econòmic en què la prioritat no sigui que una persona es lucri sinó el bé de les persones.

Aquestes cooperatives es troben concentrades en barris com el Poblenou, Gràcia o Sants, que tenen una tradició cooperativista des d’abans de la Guerra Civil Espanyola. A Sants, per exemple, hi ha una cinquantena de cooperatives, a més d’altres experiències de cooperativisme en actiu.

LaCol, La Ciutat Invisible i el Koitton Club —un despatx d’arquitectes, una llibreria i un bar musical, respectivament— són 3 propostes empresarials ubicades a Sants que comparteixen un model empresarial amb el qual els beneficis no recauen en un sol soci capitalista i tothom participa activament en les decisions empresarials.

Arquitectes iguals

Els 14 arquitectes de LaCol van decidir unir-se en cooperativa el 2013, després que cadascun d’ells hagués treballat per a empreses organitzades en estructures piramidals en les quals no tenien ni veu ni vot. Aquí tots cobren el mateix i les decisions les prenen en assemblea. “En els despatxos convencionals hi ha un arquitecte que és la cara visible de l’empresa, qui dissenya els projectes i de qui depèn tota la resta de treballadors. Aquí no, aquí tots portem a terme tasques diverses en projectes diferents, com a responsable del disseny o com a administrador; totes les tasques són importants”, explica Carles Baiges, soci de la cooperativa LaCol.

Fes-te cooperatiu

La Ciutat Invisible és una llibreria que es va fundar fa 10 anys i que, més enllà de vendre llibres, també treballa per a la difusió del cooperativisme, assessorant professionals que s’hi volen involucrar. “No és que el model cooperatiu sigui lent, sinó que les persones no hem rebut l’educació necessària per afrontar les decisions empresarials de manera democràtica o assembleària. Es tendeix a pensar que el més senzill és que hi hagi un cap que doni ordres i dirigeixi, però les experiències cooperatives demostren que hi ha altres maneres de prendre decisions pel bé comú dels treballadors, que és l’objectiu final”, explica Hernán Córdoba, soci fundador de La Ciutat Invisible.

Més que un bar

El Koitton Club, situat també a Sants, el van obrir 3 socis el 2012. Van optar pel model de cooperativa per conviccions polítiques i per complir una funció històrica del món cooperatiu: fer de dinamitzador cultural del barri. “Al Koitton Club organitzem concerts, exposicions, teatre i pretenem ser un punt de debat i reflexió de barri, no un simple bar”, explica Pep Rius, soci treballador del local.