El curs escolar 2021-2022 començarà amb més professionals i grups més reduïts

Dilluns, 13 de setembre, torna l’activitat escolar a Barcelona. Un total de 444 centres educatius públics i concertats de la ciutat obren les portes a un curs que apostarà per la màxima presencialitat i seguretat i per la lluita contra la segregació, i amb més recursos dedicats a l’acompanyament emocional i socioeducatiu de l’alumnat.

10/09/2021 15:19 h

Ajuntament de Barcelona

Prop de 174.000 infants, adolescents i joves es preparen per iniciar un nou curs escolar als centres educatius públics i concertats de Barcelona. Una xifra sensiblement inferior a la del curs passat, com a conseqüència de la davallada de la població escolar, i que permetrà, juntament amb l’increment del nombre de grups a l’escola pública, reduir les ràtios per classe.

La reducció de la ràtio es farà més notable a P3, en què el 75% dels grups estaran formats per menys de 25 alumnes, mentre que a l’ESO el 55% dels grups mantindran una ràtio inferior a 30 estudiants.

El percentatge de matriculació en centres públics respecte a centres concertats s’ha incrementat en un 1%.

Més professionals de l’educació

Per al curs 2021-2022, la plantilla de professionals que treballen en ensenyaments obligatoris i postobligatoris s’ha incrementat en 295 persones. En aquesta xifra s’inclouen 239 docents més, 21 professionals de suport a la docència, 11 persones d’administració i serveis i més personal de reforç covid.

Nous centres educatius i 32 milions d’euros per a millores

Dels 444 centres del Consorci d’Educació de Barcelona que imparteixen ensenyaments obligatoris, 241 són públics, 168 concertats i 35 són centres d’educació especial (8 de públics i 27 de concertats). Per al curs entrant, quatre centres de titularitat concertada han passat a ser públics.

Durant l’estiu, el consorci ha fet obres de millora i adequació en 154 centres educatius i ha avançat en la construcció del nou edifici de l’Institut Angeleta Ferrer. En total, s’han invertit 32 milions d’euros repartits en un centre de nova construcció, grans actuacions en sis centres i obres de millora en 147 centres.

Continuen les mesures de prevenció contra la covid-19

Totes les mesures que es van establir durant el curs 2020-2021 per prevenir la covid-19 i de reforç als centres educatius continuen vigents. A més de la distribució de material sanitari, el suport informatiu o els equips de substitucions exprés en ensenyaments obligatoris, es dona continuïtat al projecte “Ampliem els espais”. En aquest sentit, se seguiran utilitzant 46 equipaments municipals, com ara biblioteques, centres cívics, casals de barri o espais esportius, que oferiran els espais interiors a 47 centres. A més, s’ofereixen 202 espais exteriors per donar resposta a les demandes de 157 centres.

Evitar la segregació, avançar cap a l’equitat i preservar el benestar emocional

Durant el curs 2019-2020 es va posar en marxa el Pla contra la segregació, per la igualtat d’oportunitat i l’èxit educatiu. Amb l’aplicació d’aquest pla es vol garantir l’equilibri de l’alumnat més vulnerable en els centres públics i concertats. Aquest curs es preveu la matrícula de prop de 22.000 alumnes que tenen reconegudes necessitats específiques de suport educatiu (NESE) derivades de situacions socioeconòmiques i culturals, el 13% del total.

Pel que fa al treball pel benestar emocional i la salut mental, s’incrementa la presència de la figura dels educadors i educadores emocionals, especialitzats en acompanyament emocional. A més, es continua amb el seguiment dels protocols establerts adaptats a la ciutat de Barcelona: de maltractament infantil i adolescent, assetjament entre iguals, emergències psicosocials i suport a l’alumnat transgènere.

Més menjadors escolars i alimentació sostenible

El 93,5% dels centres de secundària públics oferiran el servei de menjador aquest curs, incloent-hi el 100% dels instituts. L’alumnat que accedeixi a l’ajut de menjador el tindrà tots els dies que el centre ofereixi el servei, i no només dos dies, com fins ara.

En el context de la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible que enguany exerceix Barcelona, el Consorci d’Educació ha col·laborat amb institucions i entitats d’aquest àmbit per fer-ne l’encaix educatiu en els centres. A través de la iniciativa “Ara, aquí, les escoles”, es convida les escoles i els instituts a participar-hi i sumar-se a les actuacions per afavorir una alimentació més sana, més justa i més sostenible.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades