El “deute ciutadà” de la Generalitat puja als 60 milions d'euros anuals

La primera reunió de la Comissió Mixta Ajuntament-Generalitat des del juliol del 2016 ha fixat les prioritats en els àmbits d'habitatge, escoles bressol, transport públic i altres serveis socials en què tenen competència totes dues administracions i la necessitat de programar les accions necessàries.

25/07/2018 17:05 h

Ajuntament de Barcelona

VÍDEO. Ada Colau: “Just en el moment en què les necessitats ciutadanes han anat a l’alça, ens hem trobat sols. Ara és el moment de recuperar el deute ciutadà.”

Es reconeix que des del 2011 la Generalitat ha contret un “deute ciutadà” de 60 milions d’euros anuals en matèries sensibles com les polítiques d’habitatge, d’educació, de serveis socials o de cultura, en un context de crisi en què les necessitats ciutadanes creixien.

La trobada, que han liderat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i en la qual han participat els equips polítics i tècnics de les dues administracions, ha servit per constatar la urgència d’establir calendaris i abordar temes de cara a la tardor, quan tindrà lloc una nova reunió.

Escoles bressol i habitatge, temes calents

Un dels punts sobre els quals s’ha demanat una actuació urgent és el finançament de les escoles bressol, en què s’ha passat d’una aportació de la Generalitat de la tercera part del total a una inversió zero, fet que ha generat un deute que es xifra al voltant dels 41 milions d’euros.

El context actual de l’habitatge a la ciutat,  amb una demanda creixent i una situació d’increment dels preus del lloguer, obliga a un esforç conjunt entre totes les administracions implicades, cosa que, per diferents motius, no ha succeït en els darrers temps.

Tot i no tenir competències en aquest àmbit, durant aquest mandat l’Ajuntament ha comprat 500 pisos a la ciutat a través de la fórmula de tanteig i retracte, mentre que la Generalitat només n’ha adquirit 5, i s’han promogut 66 lots d’habitatge públic municipal, davant dels 2 del Govern català.

Finalment, i amb l’objectiu de donar més temps per concretar acords, s’ha decidit que la reunió del Consorci de l’Habitatge acordada amb el president Torra se celebrarà al setembre.

Compromisos conjunts

Tots dos governs han determinat una posició conjunta per reclamar la recuperació de les lleis recorregudes, amb un èmfasi especial en la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i en la reforma de la Llei d’arrendaments urbans (LAU) per poder incidir en la durada dels contractes de lloguer —perquè passin de tres a cinc anys— i en la contenció de l’increment abusiu dels preus.

També s’ha convingut a reclamar conjuntament la recuperació del fons retallat per a l’acollida de persones refugiades.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades