El Mercat del Besòs es renova

El Mercat del Besòs continua les obres de millora amb la remodelació dels accessos, separant totalment l'entrada dels clients de la de les mercaderies. També s'intervindrà en la logística i la coberta. Aquests treballs tenen una durada prevista d’un any i han de finalitzar la primavera del 2022.

10/06/2021 15:57 h

Ajuntament de Barcelona

Un cop replantejat l’espai interior i redistribuïdes les botigues i els magatzems, el Mercat del Besòs continua la seva renovació. En els propers mesos s’hi adequaran els accessos des del carrer Cristòbal de Moura segregant-ho del moll de càrrega i descàrrega.

Per dur a terme la reforma, es construirà una nova rampa d’accés des del carrer Jaume Huguet a l’aparcament de coberta per així, alliberar el que hi ha actualment al carrer Cristóbal de Moura. Sota la nova rampa s’habilitaran nous serveis públics.

Paral·lelament, es reorganitzarà la logística: el moll de càrrega, la sala de brossa i les cambres frigorífiques. L’àrea logística es reforma una vegada ja no hi ha la necessitat de muntacàrregues per a mercaderies. Aquesta reestructuració permet alhora habilitar un accés independent del mercat a la planta primera des del l’accés principal.

S’aprofita també per fer la coberta nova, per solucionar els problemes de goteres, i fer-la adequada per a l’ús d’aparcament. Per això la renovació de la coberta es farà a l’agost, mes en què el mercat tancarà les portes.

Aquests treballs tenen una durada prevista d’un any i han de finalitzar la primavera del 2022.

La remodelació permetrà continuar mantenint el seu caràcter com a equipament de referència en la distribució alimentària del barri. El Mercat del Besòs es va construir al 1968 amb l’objectiu de proveir a aquesta zona del districte d’un gran i complert mercat alimentari.