El nou Biomarket consolida l’aposta per l’alimentació sostenible

Mercabarna disposa del primer mercat majorista d’aliments frescos ecològics d’Espanya, que també és el primer d’Europa pel que fa a concentració d’empreses hortofrutícoles. La posada en marxa de Biomarket és una aposta més per fer valer la comercialització d’aquests aliments i facilitar-ne la distribució per satisfer la demanda creixent d’aliments ecològics de la ciutadania.

09/12/2020 17:13 h

Ajuntament de Barcelona

El Biomarket és un edifici sostenible i eficient energèticament de prop de 9.000 metres quadrats, dedicat en exclusiva a la venda de productes bio. Als 2.500 metres quadrats de superfície de venda s’hi han instal·lat setze parades per a empreses majoristes, dues per a cooperatives agràries, tres per a empreses multiproducte i diversos espais rotatius per a la venda directa de nou productors locals d’aliments ecològics. L’objectiu és oferir noves oportunitats de negoci a la pagesia local.

Amb aquesta iniciativa, Mercabarna té els objectius següents:

  • Acostar els productes ecològics a la ciutadania a través dels centres de compra habituals, el comerç detallista i l’hostaleria.
  • Contribuir amb el sector majorista i de l’agricultura de proximitat en l’aposta per aquest tipus d’aliments amb un mercat que en concentri l’oferta i hi aporti més visibilitat.
  • Promoure la competència entre distribuïdores.
  • Protegir els petits i mitjans productors locals i facilitar-los la comercialització dels productes.
  • Facilitar els controls higienicosanitaris, la certificació i la traçabilitat de productes.

A Mercabarna ja hi operaven quaranta empreses especialitzades en la venda i distribució de productes bio, deu de les quals tindran ara presència al nou mercat.

Per a una alimentació més sostenible

El Biomarket és una oportunitat per a la pagesia local, ja que disposa d’espais per a productors individuals i cooperatives de productors. També serà la seu d’un centre innovador de distribució conjunta de productes locals de la petita i mitjana pagesia.

La iniciativa respon a una de les fites de l’estratègia “Barcelona menja sostenible” i de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.