El nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Barcelona, 2021-2023

El nou PIESS té 12 objectius i 65 accions. Està desenvolupat pels equips d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona i d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa i té previst un pressupost de 12 milions d’euros en despesa corrent, 7’8 milions en inversions i 2 milions en un possible fons d’inversió.

14/07/2021 12:41 h

Ajuntament de Barcelona

Després del primer PIESS 2016-2019, que fou reconegut per l’Institut de Recerca de Desenvolupament Social de les Nacions Unides com un “cas paradigmàtic de política de economia social de nova generació”, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa tenen un nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària pels anys 2021 a 2023.

El nou PIESS 2021-23 parteix dels aprenentatges de l’anterior i ho fa amb l’aportació i experiència dels dos equips que l’executen; així tendeix cap a acotar i prioritzar les  accions per impactar sobre allò que es considera més estratègic per l’enfortiment de l’ESS i on les polítiques públiques tenen capacitat de ser més efectives. L’altra gran font d’alimentació del nou PIESS és l’ Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat, de manera que el Pla és el compromís i concreció de la política municipal per desenvolupar-la.

El PIESS 2021-2023 identifica 6 reptes de l’Economia Social i Solidària a Barcelona, els quals marquen el focus per les actuacions i es vinculen amb les línies estratègiques definides en el marc de l’Estratègia #ESSBCN2030:

 1. La sostenibilitat i resiliència econòmica de les organitzacions de l’ESS
 2. Estratègia de digitalització de l’ESS
 3. Propostes i models que contribueixin a la transformació de les desigualtats socials de la ciutat
 4. L’accés de les majories socials als béns, serveis i activitats de l’ESS de la ciutat
 5. Polítiques públiques innovadores en ESS i des de l’ESS que donin resposta als reptes socials i econòmics de la ciutat
 6. El posicionament de l’ESS com un actor socioeconòmic rellevant i la seva relació amb l’economia de la ciutat

A partir dels 6 reptes de l’àmbit de l’ESS identificats i el seu vincle amb les línies estratègiques de l’ #ESSBCN2030, s’han concretat 12 objectius estratègics. Aquests objectius són els que guien la distribució de recursos i la priorització de les accions a desenvolupar al llarg dels 3 anys:

 1. Impulsar el creixement i enfortiment empresarial de les organitzacions de l’ESS especialment als sectors estratègics
 2. Facilitar l’accés al finançament i promoure la cultura del crèdit dins l’ESS
 3. Promoure recursos, equipaments i instruments estratègics per l’ESS
 4. Impulsar dinàmiques d’articulació i d’intercooperació sectorials, territorials o comercials
 5. Contribuir a la digitalitzaciói la plataformització de l’ESS
 6. Fomentar iniciatives socioeconòmiques d’ESS de col·lectius en situació de vulnerabilitat
 7. Fer atractiva la proposta de l’ESS com a opció laboral i econòmica per a la població, especialment entre les persones joves
 8. Promoció del consum conscient i la consolidació del mercat social facilitant l’accés a béns, productes, serveis i activitats de l’ESS
 9. Garantir la presència de la política pública d’impuls de l’ESS, en la governança multinivell, per donar resposta als reptes socials i econòmics
 10. Contribuir a l’augment del pes de la contractació i la compra pública responsables en ESS
 11. Establir espais de diàleg, col·laboració i intercanvi de coneixements dins de l’ESS i amb la resta de l’economia de la ciutat
 12. Generar coneixement, dades i impacte de l’ESS a la ciutat

El PIESS 2021-2023 el desenvolupen els equips de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Departament d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona i de la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa; i s’estima un pressupost global de 21 milions d’euros, distribuïts en quasi 12 milions en despesa corrent, 7’8 milions en inversions i 2 milions en un possible fons d’inversions.

Etiquetes associades a la notícia