El nou Pla Director de Biblioteques, un pas endavant en els drets a la lectura, l'accés a la informació i al coneixement

Es preveu fer d'ara fins a l'any 2030 cinc noves biblioteques públiques, arribant a les quaranta-cinc.

21/11/2022 12:52 h

Ajuntament de Barcelona

Pla Director de BibliotequesS’ha donat a conèixer el nou Pla Director de Biblioteques de Barcelona 2030. La seva missió és impulsar les Biblioteques de Barcelona com a principal servei cultural de proximitat de promoció de la lectura i del coneixement, tot garantint el dret d’accés a la informació i a l’ús de les tecnologies, donant suport a la formació contínua al llarg de la vida i possibilitant la cohesió social i el desenvolupament de les persones en igualtat d’oportunitats a través de la participació i les pràctiques culturals i creatives.

El nou Pla incorpora i fa seus els vincles entre l’acció cultural i àmbits estratègics com ara l’educació, la sostenibilitat, la ciència, el feminisme, la interculturalitat, la innovació i la tecnologia, entre d’altres, recollits en el Pla de Drets Culturals de Barcelona. Entre les fites principals es troben la de mantenir i ampliar tant com sigui possible el treball coordinat i cooperatiu amb la resta d’agents presents a la ciutat, i obrir la perspectiva a noves col·laboracions. També, incorporar la ciutadania com a agents actius en aquest desenvolupament a partir de posar a la seva disposició espais per a la participació i de la creació d’un clima de confiança que els convidi a fer-ho.

El Pla s’articula en quatre àmbits:

1. Dret d’accés a la informació i a la generació de coneixement.

2. Dret a la lectura, a l’escriptura i a l’expressió oral. Dret a la participació artística.

3. Dret a l’educació, a la formació contínua i a l’alfabetització cultural.

4. Dret d’equitat en l’accés a la cultura i el coneixement i en la participació cultural.

100.000 m2 de servei de biblioteca pública a la ciutat

Un dels punts destacats del nou Pla Director de les Biblioteques de Barcelona 2030 és la previsió de les actuacions de millora i també la construcció de nous equipaments en els propers anys. Es preveu que al 2030 la xarxa de Biblioteques de Barcelona tingui 45 biblioteques públiques, cinc més que les actuals, suposant un increment de 22.723 m2 d’espai bibliotecari. En total, 99.809 m2 de servei de biblioteca pública a la ciutat.

Les cinc noves biblioteques seran:

– Biblioteca Sarrià (1.255 m2) (2023).

– Biblioteca Prosperitat Ideal Plastica Flor (2.500 m2) (2023-2027).

– Biblioteca La Marina del Prat Vermell (1.600 m2) (2027-2031).

– Biblioteca Sant Gervasi Sud (1.600 m2) (2027-2031).

– Biblioteca Pública de l’Estat – Biblioteca central de Barcelona (16.168 m2) (2027-2031).

Així mateix, es traslladaran i/o ampliaran equipaments que ho requereixen. És el cas de:

– Biblioteca Gòtic – Andreu Nin (trasllat a l’edifici del Borsí) (2023-2027).

– Biblioteca Sant Pau – Santa Creu (ampliació en el mateix recinte històric de l’antic Hospital de la Santa Creu) (2023-2031).

– Biblioteca Sofia Barat (trasllat a un nou equipament) (2027-2031).

– Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix (trasllat a l’edifici de la casa de la Premsa o ampliació (20223-2027).

– Biblioteca Vapor Vell (trasllat a un nou equipament) (2027-2031).

– Biblioteca Collserola – Josep Miracle (ampliació en el mateix recinte)(2023-2027).

– Biblioteca Ramon d’Alòs Moner (trasllat a l’edifici del solar de l’antic cinema Pere IV).

La responsabilitat de les biblioteques públiques com a primer equipament cultural de proximitat, d’accés lliure i gratuït, va més enllà de la prestació dels serveis culturals, de la promoció de la lectura i de garantir l’accés al coneixement, objectius fundacionals de la biblioteca. Hi ha una responsabilitat implícita en l’educació, tant des del mateix equipament com des del treball en xarxa amb el conjunt dels centres educatius, ja sigui en les etapes d’ensenyament obligatori com en els ensenyaments superiors o per a adults, al llarg de la vida. En l’actualitat, cada dia reben una mitjana de 14.653 visites presencials, es comptabilitzen 2.512 usos d’ordinadors i wi-fi, i es fan 10.789 préstecs.

Etiquetes associades a la notícia