El nou sistema de contractació pública inclourà criteris socials i ambientals

06/06/2016 13:24 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament ha elaborat les primeres guies de contractació pública social i ambiental com a paquet de mesures per incentivar, des de la compra pública municipal, la contractació amb empreses i professionals que aportin un model de negoci basat en criteris socials i mediambientals. S’impulsa la contractació pública responsable socialment i ambientalment a partir de mesures que s’inclouran en els plecs de clàusules administratives particulars, amb l’objectiu de compensar la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics i potenciar, alhora, criteris de protecció de les petites i mitjanes empreses, dels drets laborals, l’economia cooperativa, social i solidària, la compra pública ètica, la igualtat de gènere, els criteris de respecte a la diversitat funcional, no sexistes i respectuosos amb la conciliació.

Al mateix temps, es crearà una etiqueta municipal com a reconeixement públic per a les empreses que demostrin aquests requisits dins d’un model de negoci amb responsabilitat social, i d’aquesta manera passaran a formar part d’un registre municipal d’empreses. A més de la prohibició que cap contractista de l’Ajuntament tingui relació econòmica o financera il·legal amb països considerats paradisos fiscals, l’elaboració de la memòria de contractació social i la limitació de la contractació directa sense publicitat, l’objectiu d’aquesta mesura, és garantir la màxima transparència i concurrència per a tota l’activitat administrativa i, especialment, en matèria de contractació pública.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha remarcat: “La intenció del Govern municipal és erigir la contractació pública en un veritable motor de l’activitat econòmica de la ciutat, que contribueixi al canvi de model econòmic i a la millora del model social, i es posi al servei de les persones i el bé comú.”

Les guies de contractació pública social i ambiental les hauran d’aplicar l’Ajuntament i les empreses i entitats que formen el grup municipal, amb les adequacions corresponents en funció del règim jurídic de contractació i l’àmbit d’actuació i competencial respectiu.