El pagament municipal a proveïdors es consolida en menys de vint dies

Des de l’octubre del 2020, l’Ajuntament ha fet un esforç per reduir el termini d’abonament de factures a proveïdors, que se situa en 19,9 dies, amb l’objectiu de facilitar la liquiditat a empreses i autònoms.

23/08/2021 10:36 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el mes de juliol el termini s’ha reduït encara més, fins a una mitjana de 19,6 dies, amb el pagament de 2.652 factures corresponents a un import total de 50.796.079 euros.

L’agilitació del procés d’abonament de factures als proveïdors municipals ha estat possible gràcies a l’establiment d’un nou circuit de pagaments que accelera el tràmit des del moment en què entren al registre municipal. Amb la gestió telemàtica dels tràmits administratius es redueix el temps de tramitació alhora que es garanteix la seguretat jurídica de tots els agents.

Més informació