El Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona acaba la 1a fase de la diagnosi

Des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat s'està desenvolupant el Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona que inclou el diagnòstic, el disseny de solucions i la planificació de mesures per a la millora de l’accessibilitat.

30/01/2020 12:22 h

barcelona.cat

Seguint amb la Mesura de Govern aprovada el maig del 2017.

El compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la Llei 13/2014 d’accessibilitat demanava l’elaboració d’un Pla d’Accessibilitat Universal per a la ciutat. Un estudi que permeti avaluar l’accessibilitat física i comunicativa dels serveis i equipaments públics i privats d’ús públic, els transports i la via pública per transformar-los de manera que Barcelona sigui una ciutat inclusiva i que s’adapta a la diversitat.

Actualment s’ha acabat la primera fase del diagnòstic, amb un abast molt rellevant. ​En l’àmbit del transport, s’han analitzat 2.451 parades de bus, 154 estacions de metro, 26 estacions de tramvia i 29 estacions de tren. En l’àmbit dels equipaments i dels serveis, s’han analitzat 38 mercats municipals, 40 biblioteques, 22 cinemes, 53 centres cívics, 39 centres de serveis socials bàsics, 36 centres de serveis socials especialitzats, 38 edificis d’universitats, 40 centres esportius municipals, 13 oficines d’atenció ciutadana, 53 centres d’atenció primària, 52.161 botigues, 30.000 habitatges i 60 webs amb servei finalista en línia. Per últim, en l’àmbit de la via pública, s’han analitzat 583 quilòmetres de carrer a 35 barris de la ciutat.

Aquesta fase s’ha dut a terme treballant amb 13 equips de professionals experts en accessibilitat (arquitectes, enginyers, professionals de món de la comunicació i el disseny…) i amb la participació de persones de diferents plans d’ocupació. Un d’ells va incorporar a  40 persones amb discapacitat, per a la recollida de dades, la coordinació de la informació i la gestió administrativa.

Es considera que és un diagnòstic obert, viu, per això se seguiran fent estudis d’accessibilitat de serveis d’atenció al públic, d’edificis de l’Ajuntament i d’espai de la via pública.

Paral·lelament, durant el 2020 i fins a mitjans del 2021, es durà a terme un procés de participació amb persones amb discapacitat i entitats que formen part de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) per al disseny de solucions tipus que ajudaran a planificar intervencions estandarditzades a problemes tipificats. Posteriorment es planificarà la seva implantació amb la implicació de les diferents àrees municipals.​

Des de fa anys l’Ajuntament de Barcelona vetlla, amb l’impuls de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per incorporar la mirada de la diversitat, la inclusió i l’accessibilitat en tots els projectes, departaments i districtes.

Enguany, ratifica el seu compromís amb la reducció de les desigualtats, la construcció d’una ciutat inclusiva i la garantia del dret a la vida independent, en el Pla d’Actuació Municipal 2020-2030, que va en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.