El Pla de Barris activa el programa Habita Carmel amb 3 milions per a la rehabilitació d'habitatge inadequat al barri

El programa forma part d’una estratègia d’intervenció integral per millorar les condicions dels habitatges d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó, dotada amb un total de 3M€

30/06/2021 17:11 h

Foment de Ciutat

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Barris, inicia el programa Habita Carmel per tal de millorar l’estat dels habitatges d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó. La mesura vol donar resposta a la problemàtica de l’habitatge inadequat que es dona en moltes zones d’aquest àmbit de la ciutat.

Els diversos anàlisis sobre l’estat de l’habitatge al barri del Carmel han fet aflorar l’existència d’una elevada vulnerabilitat residencial entre les seves veïnes i veïns. Aquesta és una problemàtica multifactorial, produïda per:

  • L’orografia del barri
  • Tècniques d’autoconstrucció, procés accelerat d’urbanització i construcció amb manca de planificació
  • Afectacions urbanístiques (manca de manteniment, especulació)
  • Alta demanda de solucions habitacionals (habilitació de plantes baixes, de garatges, elevada densitat d’ocupació als habitatges)
  • Fragilitat i vulnerabilitat social

Davant d’aquesta situació, des del programa Pla de Barris i amb coordinació amb el districte d’Horta-Guinardó, s’ha definit una estratègia per millorar la situació de les persones que hi viuen. En aquest treball transversal també hi ha participat l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació i l’àrea d’Ecologia Urbana.

Habita Carmel

L’objectiu del programa Habita Carmel és revertir el conjunt de situacions d’habitatge inadequat al barri. El programa, pioner a la ciutat, busca actuar sobre aquells habitatges que no compleixen amb els mínims per a desenvolupar-hi una vida digna i millorar-ne les condicions. Això es farà accedint a l’interior d’una sèrie d’habitatges, prèviament seleccionats, per tal de determinar les intervencions que precisen i oferir subvencions als propietaris per poder-les realitzar.

La priorització dels àmbits d’intervenció parteix de l’Estudi de l’estat de l’edificació del barri del Carmel, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a l’octubre del 2020, a partir del qual es determinen els criteris i l’índex de risc d’habitatges inadequats. Les dades també s’han analitzat conjuntament amb els Serveis Tècnics i els Serveis Socials del Districte d’Horta-Guinardó, l’Oficina d’Habitatge i l’àrea d’Ecologia Urbana.

En base a aquesta priorització, s’han seleccionat un centenar d’habitatges on es preveu que pot ser necessari intervenir-hi. Es tracta de pisos no afectats urbanísticament, qualificats a l’estudi com a habitatges inadequats i amb residents amb vulnerabilitat social.

A partir del mes de juliol l’equip tècnic del Pla de Barris, de l’Ajuntament de Barcelona, iniciarà un procés de suport i acompanyament per oferir als propietaris d’aquests habitatges una revisió de l’interior dels mateixos per tal de determinar quines mancances o problemàtiques tenen i com s’han de resoldre. Una vegada fixades les actuacions a realitzar, l’Ajuntament de Barcelona obrirà una línia de subvencions per als propietaris d’aquests habitatges que cobriran el 75% de la intervenció. Aquesta subvenció podrà arribar al 100% en els casos que la situació econòmica de la propietat ho requereixi.

L’objectiu és iniciar una intervenció escalonada que permeti anar millorant progressivament, i en base a la disponibilitat pressupostària, els habitatges assenyalats. Durant tot el procés, que es desplegarà entre aquest any i el 2024, es prestarà un acompanyament tècnic, social i jurídic i suport gratuït a les propietats per part de l’equip del programa.

El programa forma part d’una estratègia d’intervenció integral per millorar les condicions dels habitatges d’aquest barri del Districte d’Horta-Guinardó, dotada amb un total de 3M€. La iniciativa també s’ha inclòs dins dels projectes de ciutat que opten als fons europeus “Next Generation” i està integrat al programa de l’agenda 2030. La voluntat és que el programa també permeti realitzar un retorn social, revertint, tan com sigui possible, les diverses intervencions i inversions en benefici del teixit productiu, econòmic i social del barri.