El Pla de Barris de Trinitat Vella centra les actuacions en activar el camí de Ronda, potenciar el passadís i reactivar la zona nord

El conjunt de les inversions al barri suma 6,07 milions d’euros que es distribuiran en quatre àmbits: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana.

28/04/2017 11:39 h

Districte Sant Andreu

El Pla de Barris de Trinitat Vella ha establert els projectes motor destinats a vertebrar totes les propostes i accions per promoure la millora en les àrees de drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. És a dir, aquests projectes motor seran les iniciatives que permetran fomentar una millora en la convivència, la inclusió i la qualitat de vida al barri, objectius sobre els que se sustenta l’actuació integral per part de l’Ajuntament en aquest eix.

Els tres projectes motor establerts són la dignificació i l’activació del camí de ronda, la millora del passadís de la Trinitat com a espai dedicat a l’acció cultural o l’impuls del futur projecte de transformació urbana a la zona que actualment ocupa el centre penitenciari. En primer lloc, el Pla de Barris busca reactivar el camí de ronda generant nous espais esportius a l’aire lliure i accions de dinamització amb la clara voluntat de treballar la convivència, la inclusió i l’oci saludable. Tot això partint de la necessitat de crear noves instal·lacions esportives al llarg d’aquest camí. En aquest punt destaquen els accions de construcció d’una instal·lació d’esport al carrer (cal·listènia) a la zona verda de la via de Bàrcino, l’adequació de les pistes de futbol, la millora de les pistes de petanca, la dotació d’un espai de criquet, la reformulació de les pistes de bàsquet, programes de dinamització, projectes formatius i d’ocupació i d’activitat física per a gent gran.

En segon lloc i referent al passadís de la Trinitat, el Pla de Barris busca aprofitar el teixit associatiu existent per treballar aspectes necessaris com la inclusió de la diversitat o la identitat al barri a través d’accions culturals. La pintura mural de tot el camí de ronda, la millora del passadís de la Trinitat com a espai dedicat a l’acció cultural o el projecte d’art urbà de les tanques del camí han de ser el punt de partida d’aquest projecte motor. Les propostes d’aquest projecte motor serviran per donar suport a accions i iniciatives de les entitats culturals del barri, convertir el passadís de la Trinitat en un pol d’acció cultural, impulsar un projecte d’art urbà i donar suport a accions i iniciatives de la Taula de Convivència per promoure la inclusió de la diversitat.

Per últim, la reactivació de la zona nord busca gestar el futur projecte de remodelació de la zona del centre penitenciari de la Trinitat i intervenir a l’espai públic per revertir l’estat de provisionalitat en què es troba actualment. L’actual Pla de Barris vol resoldre la situació d’espera i provisionalitat de la zona nord derivada del retard en l’aplicació de projecte urbanístic aprovat fa dos mandats arran d’un procés participatiu.

Inversió milionària

El Pla de Barris de Trinitat Vella té un pressupost assignat de 6,07 milions d’euros desglossats en els quatre àmbits d’actuació: drets socials (1,64 milions), educació (1,1 milions), activitat econòmica (690.000 euros) i ecologia urbana (2,64 milions). Cadascuna d’aquestes àrees es subdivideix en diferents blocs d’actuació. Així, drets socials inclou la millora de la qualitat de vida de la gent gran, la promoció de la cultura i la inclusió de la diversitat a través de projectes comunitaris, la promoció artística i d’oci saludable i la millora de les condicions de vida dels habitatges.

En termes educatius, el Pla de Barris vol implementar el programa d’escoles enriquides als centres de Trinitat Vella, fomentar el lleure educatiu i cultural amb visió comunitària i millorar les instal·lacions de l’escola Ramón y Cajal. Pel que fa al quart àmbit, el de l’activitat econòmica, els projectes se centraran en fomentar l’ocupació i l’autoocupació, accions derivades de l’elevada taxa d’atur del barri. Per últim, dins d’ecologia urbana es contempla la creació d’un nou casal de gent gran, la millora dels equipaments esportius i la creació d’un itinerari a l’aire lliure, millora de la plaça de la Foradada i del camí de ronda i promoció i replantejament de la zona nord.