El Pla de mobilitat de Ciutat Vella, guardonat amb el premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la Gestió de l’Hàbitat Urbà

El Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella ha estat guardonat amb el premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la Gestió de l’Hàbitat Urbà. La distinció, que atorga el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, té la voluntat de reconèixer l’esforç d’arquitectes o equips d’arquitectes que treballen a les administracions públiques locals. El jurat ha destacat el projecte pel rigor, el mètode i la implicació d’agents transversals, elements que permeten crear un model perdurable en el temps i reproduïble en altres camps.

10/07/2020 11:32 h

Districte Ciutat Vella

 

Aquest premi s’emmarca en la tercera edició de la Mostra d’Arquitectes de Barcelona, que té per objectiu registrar, destacar i divulgar la feina realitzada pels i les arquitectes en l’àmbit territorial del Barcelonès i del Baix Llobregat. Aquesta iniciativa la impulsa la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

El Pla de mobilitat de Ciutat Vella 2018-2023 busca crear un nou model de mobilitat específic per al districte que faci compatible la qualitat de vida residencial amb l’activitat econòmica i que atengui les particularitats del territori. En aquest nou model, les persones vianants són les grans protagonistes.

L’objectiu principal és garantir els desplaçaments de tota la ciutadania, sobretot de les persones més vulnerables i amb mobilitat reduïda, i, a la vegada, l’abastiment comercial del districte, tot això partint d’un model de mobilitat equitativa i democràtica que distribueixi la pressió i els impactes de la mobilitat, redueixi els usos excloents i posi al centre la vida quotidiana, les cures i el treball reproductiu.

Menció especial al projecte Comerç Accessible Sense Barreres

També s’ha atorgat una menció especial al projecte Comerç Accessible Sense Barreres (CASBA), de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Universitat Politècnica de Catalunya, La Salle i la Universitat Internacional de Catalunya. CASBA és un projecte per estudiar l’accessibilitat dels comerços, carrers i equipaments del nucli antic.

El veredicte de les mostres d’arquitectura de Barcelona i del Vallès, amb l’anunci dels premis, es va donar a conèixer en un acte als jardins d’interior d’illa de la Torre de les Aigües, a la Dreta de l’Eixample de Barcelona.