El Pla de salut 2016-2020 reforça la lluita contra les desigualtats

06/10/2016 16:03 h

Marta Montal

El Pla de salut per als pròxims quatre anys a la ciutat prioritza les actuacions en els barris que tenen els pitjors indicadors socioeconòmics i de salut i en els grups de població més vulnerables, així com en àrees preferents per a l’Ajuntament com la salut mental, la sexual, l’ambiental i la laboral.

Reduir les desigualtats en salut és una de les prioritats del pla, que preveu accions en els barris més vulnerables. “Tenim una ciutat amb desigualtats molt grans entre barris, en alguns casos la diferència de l’esperança de vida és de fins a onze anys”, ha explicat la comissionada de Salut, Gemma Tarafa.

El pla també posa un èmfasi especial en les persones més vulnerables i en la salut mental, sexual, ambiental i laboral. Es reforça l’atenció a les persones afectades per problemes de salut mental, es prenen mesures per treballar la prevenció, detecció, atenció i superació de la violència de gènere o la violència contra els infants i la gent gran, i també s’apliquen accions per millorar la salut mediambiental.

Garantir una sanitat pública per a tothom, equitativa i de qualitat és també una de les línies estratègiques del pla, així com incloure un abordatge comunitari i una estratègia de treball en xarxa entre totes les àrees municipals.

El document recull deu línies estratègiques que s’han dissenyat d’acord amb el Pla municipal. Durant els pròxims anys es desenvoluparan 68 projectes emmarcats en el pla per millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans, com per exemple, la posada en marxa d’un nou pla d’acció sobre drogues o augmentar les activitats d’educació afectivosexual a l’escola. Algunes d’aquestes iniciatives ja estan en marxa, com el Programa de salut als barris o el Pla de salut mental.

El Pla de salut és un pla específic que ha redactat Barcelona per adaptar el Pla de salut de Catalunya —l’instrument de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut— a les necessitats de la ciutat.