El programa B-MINCOME, referent en la reducció de desigualtats i la millora de la salut, segons l’OMS

En el marc de la Conferència sobre Equitat en Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’ha seleccionat el programa B-MINCOME, desenvolupat a Barcelona, com a experiència de referència en la reducció de desigualtats i la millora de la salut.

12/06/2019 12:06 h

Ajuntament de Barcelona

L’OMS ha seleccionat el programa B-MINCOME, que es desenvolupa a Barcelona, com una de les iniciatives més destacades d’Europa per reduir les desigualtats i millorar la salut i el benestar social. Així s’ha posat de manifest a la Conferència sobre Equitat en Salut que se celebra aquesta setmana a Ljubljana (Eslovènia), una cimera que explora les diverses fórmules en marxa per reduir les desigualtats en salut i enfortir el benestar de la població europea.

En el marc de la conferència, l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS ha plantejat que els països poden fer avenços decidits i a curt termini per reduir les diferències socials, independentment dels cicles electorals. Tot i els progressos dels darrers anys per reduir la mortalitat infantil o incrementar l’esperança de vida, segons l’OMS les polítiques laborals i de protecció social aplicades durant la crisi econòmica global han deixat més persones en risc d’exclusió social, i això ha tingut un impacte negatiu en la salut de la població.

A més del B-MINCOME, s’han destacat cinc projectes per fer front a aquesta realitat:

  • Una iniciativa de la República de Moldàvia per apropar els centres sanitaris a la població jove
  • Un projecte de la regió de Friül-Venècia Júlia per avançar en la detecció de la fragilitat de les persones grans
  • Un programa de Gal·les per ajudar a erradicar la pobresa energètica alhora que es redueixen les emissions de diòxid de carboni
  • Una proposta per facilitar l’escolarització de menors rom en sis països del nord i el centre d’Europa
  • Un partenariat per promoure condicions laborals dignes entre els joves de nou països de l’est d’Europa i el centre d’Àsia

En el cas del B-MINCOME, un projecte que combina el pagament d’un suport municipal d’inclusió amb la participació en diferents tipus de polítiques actives, l’OMS destaca que el programa vol anar més enllà de les transferències monetàries i inclou suport per oferir més oportunitats laborals, reformar habitatges, promoure activitats socials i comunitàries i, fins i tot, instaurar una moneda local per enfortir l’economia de la zona.

Etiquetes associades a la notícia