El projecte “Soc gran, i què?”, reconegut per la OMS com una de les iniciatives més destacades per fer front a les discriminació per edat.

02/03/2017 12:06 h

Jesús Martínez

La iniciativa impulsada per la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, amb el suport del Consell Assessor de la Gent Gran, ha estat seleccionada per l’OMS com una de les nou millors pràctiques internacionals contra l’edatisme i els estereotips i prejudicis que d’aquesta discriminació es deriven. En la seva convocatòria “Pren partit contra la discriminació per raó d’edat” l’OMS va fer una crida per exposar i divulgar entre les ciutats membres de la Xarxa Internacional de Ciutats Amigables aquelles iniciatives de països i ciutats que estiguessin treballant en aquest tema i que lluitessin per pal·liar els estereotips negatius per tal que puguin ser recollides i imitades per altres ciutats.

“Soc gran, i què? té com a objectiu qüestionar i desmuntar de forma participada els estereotips i prejudicis que, per raó d’edat sovint pateixen les persones grans, reivindicant el seu dret a la diferència i a la igualtat i lluitant contra les discriminacions.

Per a desconstruir aquets estereotips i prejudicis es duen a terme actuacions amb protagonisme actiu de les pròpies persones grans, que ajudin en la transformació d’imaginaris i d’actituds respecte al procés d’envelliment. Entre les activitats de sensibilització previstes a tota la ciutat destaquen: tallers, diàlegs i debats de teatre fòrum, elaboració i difusió d’espots per difondre a traves de les xarxes i materials de sensibilització adreçats a les pròpies persones grans, adolescents i joves i a la ciutadania en general.