El racisme i la xenofòbia esdevenen els principals motius de discriminació a la ciutat

L’Oficina per la No Discriminació (OND) ha obert 110 expedients en els sis primers mesos del 2022. La discriminació per origen vers persones migrades augmenta quatre punts respecte a l’any passat. Baixen set punts els casos d’LGTBI-fòbia.

09/08/2022 09:12 h

Ajuntament de Barcelona

El primer balanç semestral d’enguany de l’OND mostra que, tant en els casos de discriminació per racisme i xenofòbia com per LGTBI-fòbia, el primer dret vulnerat ha estat el dret a la integritat moral, que augmenta 13 punts respecte al mateix període del 2021. En l’àmbit de l’LGTBI-fòbia, gairebé en el 30% dels casos s’ha atemptat contra la integritat física.

Pel que fa al gènere, el 51% de les persones afectades per alguna discriminació registrada per l’OND han estat homes, el 40%, dones, i la resta, d’altres col·lectius.

Entre el gener i el juny del 2022, l’OND ha duplicat les tasques d’informació i assessorament respecte al 2021 i ha ofert formació sobre drets de la ciutadania a més de cinc-centes persones.

De les 348 demandes de servei que ha rebut l’OND durant aquest període, 110 han estat expedients i la resta, 238, han estat peticions d’informació i consultes. Dels 110 expedients oberts, el 38% ha requerit intervenció del servei socioeducatiu; el 34% ha sol·licitat orientació jurídica; el 7%, intermediació i mediació; el 12%, derivació a altres serveis, i la resta, el 9%, ha requerit intervenció psicosocial.

L’Oficina per la No Discriminació ofereix serveis d’informació, assessorament, suport, atenció psicosocial, formació i sensibilització per garantir els drets humans a escala local.

Etiquetes associades a la notícia