El respecte mediambiental, primer en la contractació pública

La segona de les reunions de la Taula de Contractació Pública ha permès a les entitats mediambientals poder conèixer de primera mà la 'Guia de contractació pública ambiental' i el nou Decret de contractació pública sostenible, aprovats el mes d'abril. Aquestes noves eines pretenen augmentar l’eficiència pel que fa al consum de recursos naturals i econòmics i reduir l’impacte ambiental associat a l’activitat municipal.

27/06/2017 18:42 h

Ajuntament de Barcelona

La introducció de criteris ambientals en la contractació pública municipal és un dels instruments clau per impulsar processos de millora contínua, alhora que s’amplia l’oferta de productes i serveis que facin un ús més eficient de recursos i es potencien la innovació i la gestió ambiental de les empreses.

La segona Taula de Contractació Pública ha servit també per presentar el decret que estableix una fórmula bàsica i única per ponderar les ofertes en tots els contractes municipals, que redueix la importància del preu en la puntuació total de la licitació i fa prevaldre l’oferta que té una relació millor entre la qualitat de la prestació i el preu.

La reunió de la Taula de Contractació Pública d’avui és la segona després de la que es va celebrar el mes d’octubre per presentar les guies de contractació social.