El servei de suport psicològic adreçat a joves i adolescents s’estén a tota la ciutat

Completat el desplegament de la xarxa Konsulta’m per detectar i atendre de manera preventiva el patiment psicològic de joves i adolescents d’entre 12 i 22 anys. El servei ja està present a tota la ciutat amb onze punts d'atenció que ofereixen assessorament a joves, famílies, professionals i entitats i organitzacions que treballen amb aquests grups d’edat.

08/04/2021 13:24 h

Ajuntament de Barcelona

Des de l’esclat de la pandèmia de la covid-19 s’han obert cinc punts nous a l’Eixample i Gràcia, fet que ha permès que les atencions del servei Konsulta’m augmentin a la ciutat al voltant del 138% durant el darrer any.

En concret, durant el 2020 es van atendre 734 consultes de 448 joves, dels quals el 58% eren dones. El 18% de persones ateses tenien entre 12 i 14 anys, el 40% entre 15 i 17 anys i el 42% restant tenien més de 18 anys. Pel que fa als motius de consulta, el 44% va adreçar-se al servei per malestar psicològic o emocional i un 29% per dificultats relacionals.

El Konsulta’m forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, consensuat amb les entitats i serveis de la Taula de Salut Mental de la ciutat i dissenyat per oferir una resposta especialitzada, àgil i immediata sense derivació ni cita prèvia per abordar el més aviat possible el patiment i la sensació de malestar del jovent i evitar que s’agreugi o es cronifiqui.

L’espai ‘Konsulta’m’ que dona cobertura als districtes de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts, està situat a l’Espai Jove Casa Sagnier, al carrer de Brusi, 61.

Podeu consultar els punts del servei i els horaris al seu web.