El solar de l’antic Teatre Talia es destinarà a habitatge dotacional

El Districte de l’Eixample ha adquirit mitjançant expropiació el solar que ocupava l’antic Teatre Talia, a l’avinguda del Paral·lel, 100-102, per un preu de 5,7 milions d’euros. El solar, de 785 metres quadrats, passa a ser de titularitat pública, una demanda històrica del veïnat.

20/01/2022 14:43 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu és ajudar a satisfer les necessitats d’habitatge i d’equipaments de barri d’aquest districte, que és el més poblat de la ciutat (16,7% del total) i té una alta densitat (per sobre de la mitjana).

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona treballa, juntament amb el veïnat, en una proposta d’habitatge dotacional que es concretarà en un edifici de planta baixa, destinada a equipaments culturals, més sis plantes per a habitatges per a col·lectius específics com podrien ser joves o gent gran. La superfície edificada màxima serà de 5.345 metres quadrats.

A més, s’exploren mètodes de construcció industrialitzada que permetin reduir els terminis d’execució i l’impacte ambiental de l’obra. La previsió és que aquesta fase d’obres comenci en el proper mandat.

En aquest temps, però, ja hi ha previstes reunions amb els veïns per acabar de consensuar els usos provisionals a què es destinarà aquest espai, que ja s’han compromès amb els veïns i plataformes de la zona.

En marxa 449 pisos de lloguer social a l’Eixample

La gran activitat econòmica que es concentra a l’Eixample i el teixit històric, compacte i molt consolidat, del districte dificulten trobar nous espais per garantir una oferta d’habitatge i d’equipaments públics de proximitat.

Tot i això, des del 2015 el districte ha multiplicat per deu (de 46 a 449) el nombre d’habitatges públics municipals dedicats a lloguer social i assequible. A més, hi ha diferents finques en obres o bé que iniciaran les obres pròximament i que sumaran prop de 300 habitatges més.

 

Etiquetes associades a la notícia