Els aparcaments de BSM seran centres de serveis a la mobilitat

Amb aquest nou model d’aparcament es redefinirà de manera progressiva la xarxa de BSM, que disposa de 45 aparcaments distribuïts per tots els barris i districtes de la ciutat, per anar més enllà de l’estacionament de vehicles, redefinir els espais i integrar-hi nous serveis i solucions de mobilitat urbana, posant les persones usuàries sempre al centre. A finals d’any començarà la construcció del nou aparcament BSM Ciutadella del Coneixement, el primer que es concebrà i construirà des del principi com a ‘hub’ de mobilitat.

15/11/2022 12:45 h

Ecologia Urbana

La transformació de la xarxa d’aparcaments de BSM comporta una nova oferta de serveis des d’un punt de vista arquitectònic, amb una definició de l’espai molt més diàfana, sense pilars, amb àrees d’ús flexible i sostres més alts que permeten l’entrada de tot tipus de vehicles.

Solucions de mobilitat amb valor afegit

El nou espai integrarà serveis de valor afegit que donin resposta a nous hàbits i necessitats socials: des de punts de recàrrega elèctrica i espais segurs per deixar-hi la bicicleta fins a consignes per recollir paquets del comerç electrònic.

Aquest nou plantejament fa necessari fer dels aparcaments espais més amables i, sobretot, funcionals, tant per a les persones que hi accedeixen en cotxe o moto com per a les que hi accedeixen a peu.

A més, aquests nous aparcaments contribuiran a la reducció del trànsit i les emissions contaminants generades per la distribució urbana de mercaderies gràcies a la instal·lació d’espais click and collect, on la ciutadania podrà recollir i retornar paqueteria les 24 hores del dia. També disposaran de punts de microdistribució, és a dir, petits espais d’emmagatzematge des d’on els operadors de distribució podran repartir mercaderies als barris dels entorns fent ús de vehicles sostenibles.

Ciutadella del Coneixement, el primer aparcament que es construirà seguint aquests nous criteris

Ubicat al solar delimitat pels carrers de Wellington, Villena, Ramon Trias Fargas i l’avinguda d’Icària, el nou aparcament estarà operatiu a partir del segon trimestre del 2025 i, a més de places d’aparcament, disposarà d’espais segurs per estacionar bicicletes i vehicles de mobilitat personal, més punts de recàrrega elèctrica de la xarxa Endolla Barcelona i espais reservats per a operadors de serveis de cotxe i motocicleta compartits.

Més enllà dels canvis arquitectònics, l’aparcament també inclourà la implementació d’una nova imatge, en què la il·luminació serà la protagonista. Aquest nou disseny reforçarà la sensació d’amplitud i confort, amb l’objectiu de fer dels aparcaments entorns de ciutat més amables i funcionals.

Els aparcaments BSM també continuaran apostant per la digitalització i les noves tecnologies, com els processos de pagament mitjançant l’aplicació SMOU i la dotació de 4G i 5G. A la vegada, s’està treballant per estendre a tota la xarxa altres millores, com l’accés automàtic per lectura de matrícula, ja desenvolupat per a cotxes i motos de les persones abonades, que es començarà a fer extensiu a tothom qui fa ús dels aparcaments per períodes més curts.