Els Bombers es reorganitzen per respondre millor davant de qualsevol emergència

Des que es va crear, fa 187 anys, el cos de Bombers de Barcelona ha evolucionat i s’ha adaptat a les necessitats de la ciutat amb l’objectiu de prevenir riscos i donar una resposta ràpida, coordinada i eficient a qualsevol emergència. El Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament es reorienta per poder fer front a noves situacions de crisi com la pandèmia de la covid-19, en què la prevenció i els protocols de protecció són essencials per minimitzar-ne els riscos i gestionar-ne les possibles conseqüències.

13/07/2020 12:35 h

Ajuntament de Barcelona

El Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament reimpulsa el servei reforçant-se en dos eixos per millorar la capacitat de resposta i de resiliència de la ciutat davant de qualsevol repte de futur. D’una banda, el servei enforteix la protecció civil i la prevenció d’emergències i, de l’altra, desenvolupa un nou model de gestió del servei del cos de Bombers de Barcelona.

Reforç de la protecció civil i la prevenció d’emergències

Per minimitzar els riscos davant de qualsevol emergència, la coordinació de diferents àmbits i administracions per dur a terme les tasques de prevenció és clau. També s’impulsarà la formació en matèria de prevenció i seguretat als treballadors socials que treballen amb col·lectius vulnerables. En aquest sentit, es potenciarà l’Espai Bombers com a referent de la prevenció a Barcelona. Aquest espai, juntament amb l’aula de prevenció del parc de la Vall d’Hebron i l’espai formatiu del parc de la Zona Franca, es convertiran en un hub de coneixement de la prevenció d’incendis i de protecció civil.

Per coordinar la resposta davant de qualsevol emergència, el servei treballa per establir un centre d’operacions logístiques i d’organització per gestionar la provisió i distribució de material d’assistència. Per millorar el servei d’atenció a la ciutadania, s’unifiquen els telèfons d’emergències a un únic número, el 112.

Nou model de gestió al cos de Bombers de Barcelona

El servei es reorganitza per reforçar la capacitat d’anticipació i resposta i posa al centre la prevenció i l’autoprotecció, mantenint els valors i els principis ètics tant a escala operativa com organitzativa. El cos treballa també per incorporar la perspectiva de gènere en tota l’organització i per desenvolupar actuacions orientades a fomentar l’accés de les dones als Bombers de Barcelona.

En l’estructura del cos, la divisió de protecció civil tindrà més protagonisme per tal d’impulsar protocols i actuacions en matèria de prevenció a la ciutat. També s’enforteix la investigació dels sinistres per analitzar-ne les causes i poder aplicar mesures preventives.

Etiquetes associades a la notícia