Els cementiris de la ciutat s'adapten a les noves necessitats

El nou Pla estratègic de Cementiris de Barcelona vol adaptar els serveis dels nou recintes funeraris de la ciutat a les noves realitats i demandes de la ciutadania.

25/03/2021 13:32 h

Districte Sant Martí

El nou Pla s’ha elaborat amb l’objectiu de garantir la lliure elecció dels serveis funeraris i a un preu assequible, i d’oferir informació clara i transparent per resoldre els dubtes sobre els procediments en cas de defunció d’una persona.

Es preveu crear un nou web que disposarà d’un espai de cementiri virtual, amb una àrea de gestió privada per a usuaris i usuàries, i es treballa en la digitalització de l’expedient funerari i la documentació que se’n deriva.

A més, s’obrirà una nova oficina d’atenció a la ciutadania al cementiri de Collserola que se sumarà a les que hi ha en altres espais de la ciutat, com les situades al cementiri del Poblenou i al tanatori de Sancho de Ávila.

També s’implementarà un programa de suport emocional per a la gestió del dol, en coordinació amb els serveis municipals vinculats, i es preveu estudiar la viabilitat de crear un cementiri d’animals de companyia al cementiri de Collserola.

El nou pla s’ha elaborat en coordinació amb els diferents col·lectius culturals i religiosos de la ciutat per adequar l’oferta de serveis als requeriments de les tradicions pròpies. En aquest sentit, es continuarà ampliant el nombre de sepultures al recinte islàmic del cementiri de Collserola i al recinte hebreu i es culminarà el conveni amb les comunitats ortodoxes de Barcelona.

Més oferta d’incineració

En l’actualitat, la incineració dels difunts és més demanada que l’enterrament, i això obliga a adaptar la infraestructura a aquest canvi de demanda. Així, s’instal·larà el cinquè forn crematori al cementiri de Montjuïc i s’avançarà en la ubicació d’espais d’inhumació de cendres en aquest cementiri i en altres cementiris de la ciutat.

Gestió mediambiental i cultural

El pla preveu la incorporació de criteris i mesures ambientals en el manteniment dels cementiris. Entre d’altres, es preveu renovar la flota del parc mòbil amb una aposta pels vehicles elèctrics, ampliar la recollida selectiva de residus o introduir sistemes de generació d’energies renovables.

També s’impulsaran iniciatives per preservar la memòria col·lectiva, de la qual els cementiris de la ciutat són dipositaris, amb mesures com el manteniment i el foment de les rutes culturals o els actes de memòria adreçats al coneixement de la vida i obra de personatges rellevants que hi ha enterrats als cementiris de la ciutat.

Més inversió

Fins al 2024, el Pla director de Cementiris de Barcelona preveu una inversió total de 24,8 milions d’euros destinats a la millora i el manteniment de la infraestructura dels cementiris, 10 milions d’euros per a la inversió en desenvolupament i un total de 9,3 milions d’euros per al manteniment preventiu i correctiu.