Els entorns de l’Hospital Clínic, més amables per als vianants

La principal actuació del projecte de millora dels entorns de l’Hospital Clínic serà la creació d’una plaça que ocuparà el xamfrà del carrer del Rosselló, just on està situada l’entrada principal de l’Hospital Clínic al carrer de Villarroel. Per fer-la, es restringirà el pas de vehicles a veïns, aparcaments, serveis i motocicletes del carrer del Rosselló (entre Comte d’Urgell i Villarroel), i tot l’espai del xamfrà es tancarà al trànsit i es convertirà en una plaça per als veïns i les veïnes que es desplacin a peu i, especialment, per als usuaris del centre mèdic. Hi haurà bancs i seients, així com jardineres i parterres que configuraran la zona pacificada.

01/11/2017 09:41 h

Redacció

Tot plegat forma part d’un projecte de millora amb una inversió d’1,4 milions d’euros. A més de la creació de la plaça, al carrer de Villarroel en el tram comprès entre Còrsega i Provença, i a Rosselló entre Villarroel i Comte d’Urgell, es renovaran les voreres i la il·luminació, s’incrementarà el verd urbà i es farà una intervenció per repintar tota la senyalització horitzontal de la calçada. Les obres està previst que comencin abans de final d’any, i tindran una durada prevista de set mesos.