Els mobles, el dia que toca!

Els informadors ambientals recorden a la ciutadania el dia de recollida de cada zona i que l'horari per deixar els mobles i trastos vells és de 20 a 22h per garantir que els residus puguin ser recollits correctament.

12/06/2017 11:43 h

Ecologia Urbana

Durant el mesos d’abril i maig, en el marc de la Campanya de sensibilització per a la millora de la neteja dels carrers i places impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, 80 informadors ambientals han recordat  als ciutadans el funcionament del Servei de recollida de mobles i trastos vells.

L’acció ha tingut lloc de manera simultània a cadascun dels districtes de la ciutat. Vuit informadors ambientals per districte han sortit als carrers per informar als barcelonins i barcelonines sobre l’ús i el funcionament d’aquest servei gratuït per a la gestió dels mobles, altres andròmines o trastos vells. També s’han posat cartells als portals de la ciutat per informar de manera directa als veïns i veïnes.

Els informadors ambientals recorden a la ciutadania el dia de recollida de cada zona i que l’horari per deixar els mobles i trastos vells és de 20 a 22h per garantir que els residus puguin ser recollits correctament. També expliquen que els mobles s’han de deixar davant de la porteria de l’edifici, mai a prop dels contenidors ni a les cantonades, per tal de no entorpir el pas d’altres persones.

Aquest servei recull objectes com sofàs, portes, mobles, caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, entre d’altres. En canvi, no es recullen runes, sanitaris o objectes similars (si s’han fet obres a l’habitatge), neveres o aparells d’aire condicionat amb components de CFC. En aquest cas caldrà demanar al distribuïdor que el porti a l’establiment on es va comprar el nou aparell o portar-lo al Punt Verd,  per tal de garantir-ne un tractament especialitzat.

Corresponsabilitat pel bon funcionament del servei

L’Ajuntament posa aquest servei a disposició de la població i demana la seva implicació i col·laboració, ja siguin residents, comerciants o turistes, per poder gaudir d’una ciutat agradable per viure i  conviure.

En cas de no voler fer ús del Servei de recollida de mobles i trastos vells de l’Ajuntament, també  existeixen altres entitats socials arreu de la ciutat que poden realitzar aquesta tasca. Aquestes entitats es poden consultar a través de l’eina digital col·laborativa MAPA d’Iniciatives de Barcelona on es recullen iniciatives, recursos, experiències i informacions de sostenibilitat que puguin ser d’interès ciutadà.

Per a més consultes, els ciutadans poden accedir al Portal de tràmits, al 010 o a través del telèfon del civisme 900 226 226.

Informació sobre la recollida selectiva comercial de residus

D’altra banda, durant el mes de maig, una altra vintena d’informadors ambientals han visitat comerços de titularitat xinesa del Districte de Sant Andreu amb l’objectiu d’informar els botiguers del funcionament del sistema de recollida selectiva comercial de residus.

En aquestes visites, un mediador de l’Associació de Comerciants de Sant Andreu ha acompanyat als informadors per garantir un diàleg clar i entenedor entre informadors i botiguers.

En total s’han visitat 20 comerços a la Rambla de Fabra i Puig, la Rambla de l’11 de Setembre i al carrer de la Rambla de Sant Andreu. Malgrat algunes dificultats lingüístiques inicials, la intervenció dels mediadors coneixedors de la comunitat xinesa del barri, ha permès l’apropament entre els informadors ambientals i els comerciants.

Aquestes visites se sumen al conjunt d’accions informatives de la campanya per a la millora de la neteja a la ciutat que mobilitza més de 100 informadors ambientals a tots els barris de Barcelona.

Algunes activitats comercials generen un gran volum de residus però, gràcies a les recollides de residus comercials, no col·lapsen els contenidors del carrer. Amb la col·laboració de tots els comerços es vol promoure la corresponsabilitat ciutadana i uns hàbits més cívics i sostenibles.

Per a més consultes sobre la gestió dels residus a Barcelona podeu consultar aquesta pàgina del web d’Ecologia Urbana, trucar al 010 o al telèfon gratuït del civisme 900 226 226.