Els monopatins no podran circular de nit als entorns del MACBA

El soroll dels monopatins és una de les denúncies veïnals més comunes als entorns del MACBA, una zona que destaca per la presència d’aquests vehicles durant el dia i també de nit. Per millorar la convivència, el Districte de Ciutat Vella en prohibirà la circulació per la zona en horari nocturn, entre les 22.00 i les 7.00 hores.

19/03/2019 16:20 h

Ajuntament de Barcelona

La plaça dels Àngels és un dels principals punts de trobada de persones que fan servir el monopatí, i també el principal punt en què se’n restringeix l’ús. Així, l’àmbit on no es podrà circular amb monopatí en horari nocturn el delimiten la ronda de Sant Antoni i els carrers dels Tallers, de les Ramelleres, del Pintor Fortuny i de Joaquim Costa.

En aquestes zones del Raval i durant l’horari de prohibició, qualsevol persona que es desplaci amb monopatí haurà de transportar-lo a la mà.

Feina conjunta per millorar-hi la convivència

El barri del Raval és on hi ha un nombre més elevat d’incidents per soroll, segons les dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i una de les fonts de molèsties és l’ús dels monopatins a la plaça dels Àngels i els carrers de l’entorn.

És per això que es va formar una taula de treball entre el Districte de Ciutat Vella, el veïnat i les persones usuàries de monopatí, per detectar els principals problemes i definir conjuntament estratègies que ajudin a millorar la convivència en aquesta zona del Raval.

Conscienciació i comunicació

Una de les primeres mesures que s’ha treballat és la campanya de comunicació per donar a conèixer aquest decret, que pretén tenir un abast internacional per arribar a usuaris potencials de l’espai.

S’han elaborat materials de difusió per conscienciar les persones que fan servir el monopatí com a mitjà de transport, sobre les pràctiques que afecten negativament la convivència i els bons usos de la plaça. A més, també es divulgarà la normativa que s’aplica en l’àmbit de ciutat (ordenança) i la que s’aplicarà en breu en aquest entorn, el decret que hi preveu la prohibició de patinar en horari nocturn.

A més de fullets informatius en paper que es distribuiran a les botigues de monopatins i a la mateixa plaça, s’instal·larà senyalització permanent al carrer, es faran intervencions en el paviment de la plaça i s’elaboraran vídeos en diferents idiomes per a les xarxes socials.

Etiquetes associades a la notícia