Els pressupostos participatius arriben a la fase de votació

Per primera vegada, els veïns i veïnes de la ciutat decidiran com s’inverteix una part del pressupost municipal als barris i districtes, a través d’un procés participatiu que s’ha anat desenvolupant al llarg de l’any i que ara arriba a la fase final, la de votació.

07/06/2021 10:40 h

Ajuntament de Barcelona

La fase de votació dels pressupostos participatius tindrà lloc del 10 al 20 de juny. Durant aquests deu dies, totes les persones de 14 anys o més empadronades a Barcelona podran votar els projectes de dos districtes de la ciutat, el seu i un altre per escollir.

Per a cada districte es podran votar tants projectes com es consideri oportú, amb un mínim de dos, fins a esgotar la dotació pressupostària assignada al districte. Tanmateix, no és obligatori exhaurir la dotació en el procés de votació.

Un sistema de votació virtual i amb punts de suport

La votació es durà a terme a través de la plataforma digital de participació ciutadana decidim.barcelona i, a més, es distribuiran diversos punts mòbils de barri de suport a la votació. Finalment, del dilluns 14 de juny al diumenge 20 de juny hi haurà dinou punts d’acompanyament per participar en la votació per a les persones que necessitin suport. Aquests punts se situaran en equipaments de tota la ciutat.

Els pressupostos participatius, districte a districte

En la fase de priorització, que va tenir lloc del 22 de març al 5 d’abril, la ciutadania va decidir quins serien els 20 projectes de cada districte que passarien a la fase de votació final. Dels prop de 48.000 suports que es van recollir en van sortir 204 projectes: almenys vint per cada districte i quatre que s’hi han inclòs com a conseqüència d’un empat.

Finalment, són 184 els projectes que se sotmetran a la votació definitiva, un cop els grups promotors i els equips tècnics municipals han dut a terme la concreció necessària per tal que la ciutadania pugui triar entre iniciatives amb un import i un detall prou definits per garantir-ne la viabilitat i l’ajust pressupostari.

Per temes, destaquen les propostes relacionades amb inversions en equipaments i entorns escolars, que suposen una quarta part del total, seguides de la pacificació o remodelació de carrers (37). A més, hi ha projectes d’espais verds i horts urbans (24), mobilitat i xarxa ciclista (21), espais de joc infantil (14) o millora de l’espai públic (13).

Cada districte té assignada una dotació pressupostària concreta, i si se sumen totes s’arriba als 30 milions d’euros del pressupost municipal destinat a l’elecció del veïnat. El repartiment de les dotacions s’ha dut a terme de manera equitativa, de manera que el 50% s’ha repartit a parts iguals entre els deu districtes i el 50% restant s’ha dividit d’acord amb criteris demogràfics i socioeconòmics:

  • Ciutat Vella: 3.400.000 euros
  • L’Eixample: 3.000.000 euros
  • Sants-Montjuïc: 3.600.000 euros
  • Les Corts: 2.000.000 euros
  • Sarrià – Sant Gervasi: 2.200.000 euros
  • Gràcia: 2.400.000 euros
  • Horta-Guinardó: 3.200.000 euros
  • Nou Barris: 3.600.000 euros
  • Sant Andreu: 3.000.000 euros
  • Sant Martí: 3.600.000 euros

Tots els projectes i més informació a decidim.barcelona.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades