En defensa del patrimoni industrial del Poblenou

05/07/2016 17:50 h

Míriam Pina García

El Districte de Sant Martí té com a prioritat la preservació del patrimoni industrial del Poblenou, ja que és part del seu llegat històric i realça el testimoni i la identitat del districte mitjançant l’urbanisme d’edificis singulars. La conservació d’aquest patrimoni arquitectònic també ha estat històricament una reivindicació veïnal.

La Comissió de Patrimoni Industrial del Poblenou, reactivada recentment i que té com a funció principal vetllar perquè el patrimoni industrial catalogat no es malmeti i promoure’n la conservació, ha elaborat un estudi en el qual s’inclou el patrimoni industrial del barri on cal actuar. Són 158 edificis, públics i privats, que han quedat repartits en cinc nivells de deteriorament. Segons l’estat de cada espai, s’hi faran les tasques de rehabilitació pertinents.

Elements catalogats com a urgents

Hi ha vuit edificis que cal rehabilitar de manera urgent:

  • La Escocesa, en què es faran actuacions de consolidació a la nau Johnson i a la nau Foseco.
  • Can Ricart, on es faran actuacions per millorar les mesures de seguretat de la nau Hangar i la rehabilitació de l’ala pendent d’actuació de la nau del Casal de Joves.
  • Ca l’Alier, on cal rehabilitar la nau i urbanitzar-ne els voltants.
  • Can Felipa, que tot i ser un centre cívic actual i en ús, està en procés de licitació pel que fa al projecte de restauració de façanes.
  • La Flor de Maig, en què hi ha un projecte de façanes aprovat i la licitació d’obres en procés.
  • Can Picó, on cal restaurar la nau, que serà la seu de la cooperativa de treball i inserció social Biciclot.
  • La nau industrial modernista del carrer de Pujades, 97, que s’ha de restaurar per fer-hi un projecte d’inserció social per al reciclatge d’equips informàtics i electrònics amb la Fundació Trinijove.
  • La Casa de les Vàlvules, edifici en el qual cal acabar la rehabilitació del conjunt patrimonial, que es va començar amb la restauració de la Torre de les Aigües, per instal·lar-hi l’Arxiu Fotogràfic del Poblenou.

Segons el regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, una part industrial del patrimoni del barri és industrial i té molt a veure amb la memòria obrera, popular, associativa i del treball. “Volem donar a aquests edificis més força de la que han tingut fins ara”, ha explicat Montaner.