En defensa dels drets dels llogaters

Noves mesures per frenar el procés de gentrificació dels barris i evitar l'expulsió de llogaters de casa seva. Un cop s'aprovi la nova norma que regula els permisos d'obres, els propietaris hauran de garantir el reallotjament i el retorn dels llogaters. També s'hi inclouran facilitats per a les instal·lacions solars i l'obligació d'auscultar el subsol per prevenir danys.

02/02/2018 18:30 h

Ajuntament de Barcelona

“Amb l’habitatge no s’hi val tot. Hem de fer prevaler els drets dels llogaters per davant de tot. La nostra obligació és garantir que es compleixi la llei, cal protegir la part més dèbil davant d’operacions que s’estan donant a la nostra ciutat i de què som conscients perquè els veïns les denuncien“, ha remarcat la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

La legislació espanyola (Llei del sòl i rehabilitació urbana) i la catalana (Llei del dret a l’habitatge i Llei de territori, actualment en tramitació) reconeixen el dret a un allotjament provisional i al retorn, quan sigui possible, dels arrendataris. Ara aquestes condicions es garantiran, i també es vetllarà perquè es compleixin des de les competències municipals.

Per obtenir el permís d’obres, els propietaris hauran d’incorporar una declaració responsable que determini expressament el seu compromís de reallotjar els llogaters i de permetre’ls tornar a casa en cas que hi tinguin dret, d’acord amb el context jurídic vigent i un protocol de reallotjament que detalli quins habitatges són els afectats i qui en són els ocupants legals.

Aquesta declaració serà imprescindible per poder tramitar les llicències i els comunicats d’obres vinculats a les rehabilitacions, la conservació i els enderrocs d’habitatges i permetrà identificar els possibles incompliments, denegar llicències i iniciar les actuacions disciplinàries pertinents.

Impuls de l’energia solar

En aquest context de modificació de l’ordenança, també s’hi incorporaran facilitats per tramitar la instal·lació de petites plaques solars, que requerirà només la signatura de l’instal·lador i no, com fins ara, tot el projecte executiu. La modificació s’aplicarà a les instal·lacions solars tèrmiques, per produir aigua calenta sanitària, i a les fotovoltaiques, per generar electricitat.

Així, la normativa municipal s’ajusta a l’estratègia municipal d’afavorir l’autoconsum i incentivar la instal·lació de plaques voluntàries en terrats i cobertes, tal com ho determina el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona.

Seguretat al subsol

Per acabar, la modificació de la norma obligarà les grans obres a definir un pla d’auscultació del subsol per evitar moviments de terrenys que malmetin les estructures de les edificacions de l’entorn.

A Barcelona es desenvolupen obres de construcció amb una incidència especial en el subsol que poden tenir efectes de variació de l’estat dels terrenys a les zones que serveixen de suport a infraestructures o edificacions. Per controlar i prevenir aquestes variacions en funció del grau de les obres, l’auscultació és un procediment necessari.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades