Endavant el procés d’expropiació de pisos buits de bancs per a necessitats socials

La reactivació del procés d’expropiació temporal de pisos buits arriba després que el Tribunal Constitucional hagi aixecat parcialment la suspensió de la Llei 4/2016 de protecció del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i recorreguda pel Govern de l’Estat al Tribunal Constitucional.

11/04/2018 18:11 h

Ajuntament de Barcelona

En aquesta ocasió la decisió del Tribunal Constitucional és transcendent perquè salvaguarda l’article 15 de la llei catalana, que permet l’expropiació de l’ús temporal de l’habitatge per un període d’entre quatre i deu anys, sempre que els immobles estiguin situats en àrees amb una alta demanda residencial.

Els cinc habitatges en tràmit de ser expropiats són propietat d’entitats financeres; dos d’aquests habitatges són de la Sareb, i els altres tres són propietat del BBVA. Dos es troben al districte de Sant Andreu, un a Gràcia, un a Ciutat Vella i el darrer al districte de Sants-Montjuïc.

Els cinc processos d’expropiació formen part del paquet de setze expedients d’inici d’expropiació contra entitats financeres que van haver de suspendre’s quan es va admetre a tràmit el recurs del Govern de l’Estat contra la llei catalana. Tots aquests habitatges provenien del Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, que actualment té 2.021 habitatges inscrits a Barcelona. L’Ajuntament està comprovant que continuen buits a través del treball que porta a terme amb el projecte del cens de pisos buits, i si escau, es posaran en marxa els expedients d’expropiació corresponents.

Aquests procediments d’expropiació poden concloure si l’entitat bancària propietària del pis cedeix a l’Administració pública l’ús de l’habitatge perquè es destini a lloguer social, sempre que l’acord se subscrigui en un termini de tres mesos. Les entitats financeres disposen ara de quinze dies per presentar al·legacions.

Sancions per amagar pisos buits

L’octubre del 2017 l’Ajuntament va comunicar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) que havia detectat 150 habitatges que no estaven inscrits al registre. Com a resultat d’aquesta gestió, algunes entitats financeres van inscriure-hi els habitatges, altres entitats els van cedir a la Generalitat i d’uns altres habitatges es va efectuar la compra per tanteig.

Pel que fa als casos que no van atendre el requeriment d’inscripció, l’Ajuntament en va iniciar el procediment sancionador, tot i que l’objectiu municipal no és el cobrament de sancions, sinó el compliment de la legalitat i l’augment del parc de lloguer assequible per a famílies en situació de vulnerabilitat.

La primera sanció ha estat per a Caja de Ahorros de Asturias, que ha efectuat un pagament de 5.400 euros. Contra Bankia, que va decidir no pagar quan se li va requerir, s’ha imposat una sanció de 7.200 euros.

A banda d’aquestes dues sancions, l’Ajuntament està tramitant també cinc expedients:

  • Un pis que es troba a Ciutat Vella i és propietat del Sabadell BS Inmobiliario.
  • Un pis que es troba a Sants-Montjuïc i és propietat de Bankinter.
  • Tres pisos que es troben a Sant Martí i són propietat de Bankia, Madrid RBSM i Budmac Investments SL.

D’altra banda, l’Ajuntament ha realitzat més de 2.300 comunicacions oficials a entitats financeres per instar-les a llogar els pisos. En aquestes cartes s’advertia de la possibilitat d’iniciar procediments de sanció o d’expropiació en cas que els pisos continuessin buits.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades