Endavant la proposta perquè el 30% dels pisos nous siguin protegits

Davant la situació d’emergència habitacional que viu la ciutat, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la tramitació d’una mesura perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions sigui protegit. Aquesta mesura suposaria entre 300 i 400 habitatges assequibles cada any.

18/06/2018 20:41 h

Ajuntament de Barcelona

VÍDEO. Ada Colau: “A Barcelona avui fem un pas determinant per revertir el procés que ha normalitzat l’especulació immobiliària.”

Les urgències socials que es deriven de l’execució de desnonaments i de les dificultats de molts veïns i veïnes per poder pagar el lloguer fan necessari activar tots els mecanismes possibles per ampliar el parc d’habitatge assequible.

Amb aquest objectiu, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la tramitació d’una modificació del Pla general metropolità per destinar un 30% dels habitatges d’obra nova o de grans rehabilitacions amb un sostre urbanístic superior a 600 metres quadrats a habitatge de protecció oficial. Això suposaria entre 300 i 400 habitatges assequibles cada any.

A més, també s’ha iniciat la tramitació per ampliar a tota la ciutat el dret de retracte i tanteig per donar preferència en totes les operacions de compravenda a l’Ajuntament.

Excepcions 

Les llicències tramitades abans de l’aprovació definitiva de la nova norma estaran exemptes d’aquests requisits. També les operacions en què la compra dels habitatges o del solar s’hagi fet entre l’1 de juliol de 2016 i l’entrada en vigor de la nova norma, sempre que presentin la llicència en un període de dos anys des de l’aprovació definitiva. A més, en el cas de les transaccions executades entre l’1 de gener de 2016 i l’1 de juliol de 2016, hauran de destinar un 20% dels pisos a habitatge protegit, en lloc d’un 30%.

L’objectiu és garantir la viabilitat econòmica de les operacions que s’han iniciat amb unes previsions econòmiques que no incloïen les condicions de la nova normativa.

D’altra banda, els habitatges dels edificis catalogats com a patrimonials, els polígons d’actuació urbanística que ja incorporaven habitatge assequible o els espais en transformació, com la Marina o la Sagrera, que ja tenen percentatges d’habitatge protegit elevats, també queden exempts d’aquests requisits.

Consens social i polític

La mesura neix a partir d’una moció en defensa de l’habitatge assequible impulsada per diverses entitats, com la PAH, el Sindicat de Llogaters o la FAVB, que va rebre el suport majoritari dels grups municipals en el Plenari municipal del 23 de febrer de 2018 a través d’una declaració institucional.

A més, s’ha desenvolupat d’acord amb la Llei d’habitatge i té com a referència els exemples de París i Nova York, on ja apliquen normatives semblants, que, des de la col·laboració i la corresponsabilitat amb el sector privat, han permès ampliar el parc d’habitatge assequible.

Calendari

La modificació del Pla general metropolità inicia la tramitació a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ara s’obrirà un període d’al·legacions abans del debat i votació al Plenari municipal, on, per seguir la tramitació, s’hauria d’aprovar provisionalment. L’aprovació final depèn de la Subcomissió d’Urbanisme, formada per membres del Govern municipal i de la Generalitat de Catalunya.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades