Equipament municipal a disposició de l’Estat per reubicar-hi 55 persones refugiades de Mória

Es posa a disposició de l’Estat l’activació d’un equipament municipal per reubicar-hi immediatament 55 persones refugiades del camp de Mória, reduït a cendres aquesta setmana a causa d’un incendi. L’acollida, per les característiques de l’equipament, va dirigida especialment a famílies amb menors. Consistiria en una primera atenció per cobrir-ne les necessitats d’alimentació i higiene i per rebre atenció mèdica i psicològica.

12/09/2020 13:23 h

Ajuntament de Barcelona

Alhora es faria una avaluació i diagnosi de cada situació per dirigir i orientar millor els recursos i les atencions a desenvolupar en cada cas, i aquestes persones podrien accedir als serveis d’atenció a les persones sol·licitants d’asil del SAIER (Servei d’Atenció a les Persones Immigrades, Emigrades i Refugiades), amb assessorament jurídic especialitzat. 

Crida a Europa

Davant de la crisi humanitària a Lesbos i al conjunt de les illes gregues, que ha deixat 12.000 persones sense infraestructura, les ciutats de Barcelona, Amsterdam i València han enviat una carta oberta als líders de les institucions europees per aconseguir una millor coordinació per a la reubicació efectiva i reaccionar per assumir de manera col·lectiva a tota la Unió Europea la crisi que es viu a Grècia.

Nausica, servei referent en l’acollida de persones refugiades

El 2016 es va posar en marxa el programa Nausica, un servei pioner d’acollida, atenció i orientació per a persones refugiades, centrat en les persones ateses i les seves famílies. El servei ha atès 223 persones durant aquests anys, i en el darrer any ha incrementat un 50% la inversió.

Ofereix un conjunt de serveis que consisteixen en un dispositiu d’acollida amb places d’estada temporal que inclou la cobertura de les necessitats bàsiques i un pla de treball integral i individualitzat de suport social, psicològic, professional, aprenentatge de llengües, orientació jurídica, formació i assessorament laboral i acompanyament en l’escolarització d’infants i adolescents.

Etiquetes associades a la notícia