Es destinen 11,6 milions d’euros a contractes amb reserva social

Durant l’any 2021 s’han destinat 11,6 milions d’euros a contractes amb reserva social, un 10% més de l’objectiu previst, que era de 10,5. Cada any s’incrementen els objectius anuals i de seguiment mitjançant la Comissió de Contractació Pública Sostenible, i per a aquest 2022 la quantitat mínima és d’11 milions d’euros. Amb aquest tipus de contractació es reforcen les polítiques socials, es creen oportunitats d’inserció laboral per a persones amb dificultats especials i s’enforteix i es promou l’economia social a la ciutat.

03/07/2022 12:09 h

Ajuntament de Barcelona

Aquests 11,6 milions d’euros s’han distribuït en 545 contractes i les aportacions principals a aquest import d’execució per part dels districtes i les àrees de l’Ajuntament les fan la Gerència de Recursos, que ha assolit 389.000 euros, el Districte de Ciutat Vella, amb 326.000, i la Gerència d’Ecologia Urbana, amb 326.000, seguits del Districte de les Corts, que supera els 218.000 euros, i el de l’Eixample, amb 211.000 euros en contractació reservada.

Pel que fa als ens del grup municipal, les aportacions principals provenen de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, amb l’execució de 4,1 milions d’euros en contractes reservats, i de TERSA, amb una xifra d’1,4 milions d’euros. Els segueixen Barcelona Activa, amb 954.000 euros, BSM, amb 379.000, i el Consorci del Museu de Ciències Naturals, amb 129.000.

Als contractes de reserva social només s’hi poden presentar centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS) i empreses d’inserció (EI), que són empreses que es dediquen a la inserció social i laboral tant de persones amb discapacitat com de persones amb dificultats d’inserció laboral.

L’any 2021 es va fixar el percentatge de contractació amb reserva social en un import mínim de 10,5 milions d’euros, complint la legislació vigent, que obliga les entitats a fixar el percentatge mínim de reserva en els procediments d’adjudicació a favor dels centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció que compleixin els requisits establerts en la normativa corresponent.

 

Més informació

Etiquetes associades a la notícia