Es publica l’informe ‘Qui dorm al carrer a Barcelona?’ amb dades dels equips municipals de carrer

L’informe realitza un retrat sociodemogràfic de les persones que dormen al carrer que ajudi a dissenyar les polítiques de prevenció del sensellarisme i atenció més efectives.

08/10/2019 15:24 h

Homera Rosetti

Per primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona ha reunit i analitzat les dades de les 2.452 persones que es van detectar als carrers de la ciutat durant tot l’any 2018. L’informe ‘¿Qui dorm al carrer a Barcelona?’ intenta explicar qui són aquestes persones, de quin sexe, edat i procedència, amb l’objectiu d’obtenir un retrat sociodemogràfic que ajudi a impulsar les polítiques de prevenció del sensellarisme i atenció més efectives en aquest moment.

L’informe ha estat elaborat per Albert Sales, investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i editat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i el propi IERMB. Les dades que ofereix l’informe no es refereixen a una mostra sinó al  conjunt de persones detectades i contactades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert de l’Ajuntament durant tot un any i no només en un nit concreta. És el primer estudi d’aquestes característiques que es realitza a la ciutat.

Reduir el sensellarisme, un compromís de Barcelona

La ciutat de Barcelona ha incrementat un 80% els seus serveis i recursos destinats a l’atenció a les persones sense llar en els últims deu anys, però aquest augment ha evolucionat en paral·lel al creixement de l’exclusió habitacional i del nombre de persones que es veuen obligades a dormir al carrer.

Atendre les persones sense sostre i sense llar i establir polítiques que permetin reduir el nombre de persones en situació de carrer és un compromís polític ineludible en la lluita contra les desigualtats i la pobresa a la nostra ciutat. Però, segons explica Sales en l’informe, les polítiques focalitzades en revertir els efectes de l’exclusió residencial han d’anar acompanyades per polítiques preventives que aturin el flux de persones cap al sensellarisme.

Etiquetes associades a la notícia